logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
ADALET MESLEK ETİĞİ - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi ahlâkın dili olamaz? 
Doğru Cevap: "B" Ne halin varsa gör!
Soru Açıklaması
2.
İş yerine giderken yolda gördüğü dilenci bir çocuğa çorba parası veren Güneş’e nedeni sorulduğunda “Çocukları çok seviyorum.” demiştir. Güneş’in hareketinin gerekçesi aşağıdaki gerekçelendirme sınıflarından hangisine dayanır? 
Doğru Cevap: "A" Duygularla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
3.
 Kamu hizmetinin verilmesinde çeşitli nedenlerle bazı kişilere öncelik ve ayrıcalık tanıması şeklinde görülen ahlâka aykırı davranış aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Kayırmacılık ve ayrımcılık
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi ihlalin olup olmadığına ilişkin kararın bildirildiği kişilerden biri değildir
Doğru Cevap: "E" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdakilerden hangisi hakkında etikle ilgili ihlal olunca kurula başvurulacak başbakanlık ve bakanlıklardaki kamu görevlilerinden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Müsteşar yardımcısı
Soru Açıklaması
6.
Denetim sonunda verilen kararlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" İhlal hakkındaki karar yazılı bildirilir.
Soru Açıklaması
7.
 Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun üyelerini aşağıdakilerden hangisi atar? 
Doğru Cevap: "B" Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
8.
 Aşağıdakilerden hangisi denetim görevlilerinin, Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında uymakla yükümlü oldukları mesleki etik davranış ilkelerinden biri değildir
Doğru Cevap: "A" Siyasî, idarî, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilere yakın durmak
Soru Açıklaması
9.
Kamu hizmetlerinin sunum tarzı ve hedeflerinin belirlenmesinde vatandaşların ihtiyacının ve memnuniyetinin esas alınmasına ne ad verilir?  
Doğru Cevap: "D" Vatandaş odaklılık
Soru Açıklaması
10.
Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği'ne göre hediye alma yasağı kapsamı dışındadır?  
Doğru Cevap: "C" Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
ADALET MESLEK ETİĞİ - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlisinin takdir yetkisini kullanırken dikkate alması gereken hususlardan biri değildir
Doğru Cevap: "E" Keyfiliğe yakın olmalı
Soru Açıklaması
12.
Yargıç aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur? 
Doğru Cevap: "C" Hukuka
Soru Açıklaması
13.
Yargı bağımsızlığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "D" Yargı bağımsızlığı imtiyazdır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre hukuk mahkemesi yargıçlarının davaya bakamayacağı hallerden biri değildir
Doğru Cevap: "C" Davanın dördüncü derece dahil yansoy hısımlarına ait olması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Adalet Bakanlığı bürokrasisi içerisinde yer alan görevlilerden biri değildir
Doğru Cevap: "E" Öğretim üyeleri
Soru Açıklaması
16.
İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan düzenlemeye göre, icra ve iflas işlerine bakan memur ve müstahdemlerin, aşağıdakilerden hangisinin menfaati bulunan işleri göremeyip, derhâl icra mahkemesine haber vermesi gerekmez
Doğru Cevap: "A" Arkadaşının
Soru Açıklaması
17.
 Aşağıdakilerden hangisi adalet personelinin görevlerinden biri değildir
Doğru Cevap: "B" Karar verme
Soru Açıklaması
18.
Yargı organı içerisinde, yargıç ve savcılar dışında görev yapan personele ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Adliye personeli
Soru Açıklaması
19.
 Aşağıdakiler hangisi çıkar çatışmasında dikkate alınması gereken aile kavramı içerisinde yer alır? 
Doğru Cevap: "C" Üvey ana-baba
Soru Açıklaması
20.
 Duruşmada bulunma hakkı aşağıdaki haklardan hangisinin unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Hakkaniyete uygun yargılanma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İKTİSADA GİRİŞ - (I) - 1. SINIF - (2019 - GÜZ / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS