logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
ADALET MESLEK ETİĞİ - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Ahlâken değerli görülen bir durumun gerçekleştirilmesi için kişinin sahip olması gereken yetenek, beceri, kapasite ve yeterliliğe ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Fazilet
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi iyinin gerçekleştirilmesiyle ilgili görüşlerden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Mutlulukçuluk
Soru Açıklaması
3.
 Ahlâk hakkında yapılan derin düşünme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Etik
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi birinci düzey gerekçelendirmedir? 
Doğru Cevap: "A" Olguyla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
5.
Türk kamu yönetimindeki yolsuzluk ve ahlaka aykırı davranışların nedenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Bürokrasi, merkeziyetçi ve statükocu bir yapıya sahiptir.
Soru Açıklaması
6.
Bir ülkedeki halkın bütününe ne ad verilir ? 
Doğru Cevap: "D" Kamu
Soru Açıklaması
7.
Silahların eşitliği ilkesi aşağıdaki haklardan hangisinin unsurlarından biridir? 
Doğru Cevap: "B" Hakkaniyete uygun yargılanma
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi mahkemede yargılanma hakkının unsurlarından biridir ? 
Doğru Cevap: "C" Mahkemeye başvurma
Soru Açıklaması
9.
Kişinin kendi duruşmasında bizzat bulunmasına imkân veren hak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Duruşmada bulunma hakkı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi hakkaniyete uygun yargılanma hakkının unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yargıya müdahale edilmesi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
ADALET MESLEK ETİĞİ - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
 Çelişmeli yargı aşağıdaki haklardan hangisinin unsurlarından biridir? 
Doğru Cevap: "E" Hakkaniyete uygun yargılanma
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na üye seçilecek kişilerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Köy ihtiyar heyeti üyesi
Soru Açıklaması
13.
 Aşağıdaki kanunların hangisinde kamu etiğiyle ilgili temel düzenleme bulunmaz? 
Doğru Cevap: "B" Ticaret Kanunu
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi hakkında, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na başvurulacak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu görevlilerinden biridir? 
Doğru Cevap: "A" Yönetim kurulu başkanı
Soru Açıklaması
15.
Etik ilke ihlali iddiaları için en az müdür veya eşiti seviyesindeki kişiler dışındaki kamu görevlileri hakkında başvurulacak mercii aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Kurumların yetkili disiplin kurulları
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliğine göre hediye alma yasağı kapsamında değildir? 
Doğru Cevap: "E" Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler
Soru Açıklaması
17.
Kamu görevlilerinin takdir yetkilerini kullanırken aşağıdakilerden hangisine uygun davranmaları beklenmez? 
Doğru Cevap: "B" Keyfiyete
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdakilerden hangisi Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmeliğe göre denetim görevlilerinin uyacakları ilkelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Denetim görevlisi, siyasal, idari, sosyal ve kültürel etkileri dikkate alır.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliğine göre hediye alma kapsamındadır? 
Doğru Cevap: "A" Taşınır mal alırken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi yönetici kamu görevlilerinin yükümlülüklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Görevlinin sağlığını kontrol etmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI - 1. SINIF – SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS