logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
ADALET MESLEK ETİĞİ - (2015 - GÜZ ARA)
1.
Nesneler ve olgular üzerinde düşünen akıl aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Teorik akıl
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi iyinin gerçekleştirilmesiyle ilgili görüşlerden biridir? 
Doğru Cevap: "A" Hedonizm
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi ahlâk anlamında kullanılan ifadelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Akıl
Soru Açıklaması
4.
 Ahlâken değerli görülen bir durumun gerçekleştirilmesi için kişinin sahip olması gereken yetenek, beceri, kapasite ve yeterliliğe ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Fazilet
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi doğru eylem olarak iyi düşüncesinin en önemli örneğidir? 
Doğru Cevap: "B" Kant
Soru Açıklaması
6.
Eylemleri yönlendiren akıl aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Pratik akıl
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi insanın akıl sahibi varlık olarak ahlâk yasasına sahip olması gerektiğini söyler? 
Doğru Cevap: "E" Kant
Soru Açıklaması
8.
 Aşağıdakilerden hangisi ikinci düzey gerekçelendirme sınıflarından biridir? 
Doğru Cevap: "E" Erdem etiği
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi dördüncü düzey gerekçelendirme sınıflarından biridir? 
Doğru Cevap: "C" Temelcilik
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi birinci düzey gerekçelendirme sınıflarından biridir? 
Doğru Cevap: "C" Ahlâk kurallarıyla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
ADALET MESLEK ETİĞİ - (2015 - GÜZ ARA)
11.
Kişinin kendi çıkarına uygun olanı yapması gerektiğini söyleyen etik kuralı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Bencillik
Soru Açıklaması
12.
 Aşağıdakilerden hangisi gizemli bir sezgi yeteneği varsayımına dayanır? 
Doğru Cevap: "B" Sezgicilik
Soru Açıklaması
13.
 Uyulması gereken ahlâk kurallarının varlığını inkâr eden düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Hiççilik
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü düzey gerekçelendirme sınıflarından biridir? 
Doğru Cevap: "D" Doğalcılık
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi etik temelli evrensel değerlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Ticaret
Soru Açıklaması
16.
 Bir eylemin ahlâki olmasının temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunmamalıdır? 

 
Doğru Cevap: "A" Korkarak gerçekleştirme
Soru Açıklaması
17.
 Kamuya ahlâk kazandırılmasının önemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Ahlâka aykırı faaliyetlerin yaygın olduğu ülkelerde bürokratik işlemler yoktur.
Soru Açıklaması
18.
Türk kamu yönetimindeki yolsuzluk ve ahlâka aykırı davranışların nedenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Siyasilerin bürokratik yapı üzerinde etkisi yoktur.
Soru Açıklaması
19.
Kamu görevlisi olmanın verdiği gücü, işkence veya şiddet uygulama gibi eylemlerle kötüye kullanmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Gücün istismar edilmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi toplumun genel çıkarını ifade eder? 
Doğru Cevap: "D" Kamu yararı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  LABORATUVAR HAYVANLARI YETİŞTİRME ve SAĞLIĞI - 2. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2014 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS