Acil Durum ve Afet Yönetimine Giriş – Çalışma Testi (3)

Acil Durum ve Afet Yönetimine Giriş – Çalışma Testi (3)

Soru 1- Bir ülkede ya da belirli bir bölgede, hazırlanan kampanyaya ya da kampanyayı yürüten kuruma etki etme ihtimali olan ya da etki edeceği düşünülen faktörlerin belirlenmesinde aşağıdaki analiz yöntemlerinden hangisi kullanılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- __________ incelenmekte olan olayın gerçek tanığı tarafından bizzat elde edilen verilerden oluşan kaynaklardır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Muhabirlerin kurum ile ilgili memnuniyetini artıran ve kurumların haber haline gelebilmesini etkileyen kampanya malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- İletişimcinin, afet farkındalık kampanyalarında mesaj oluşturulduktan sonra davranış değişimine yönelik sözlü veya zihinsel değişimi sağlamak üzere yürüteceği faaliyetler aşağıdaki hangi amacı gerçekleştirmek içindir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Bu bilgilere göre afet yönetim süreci aşamaları ve her bir düzeyde gerçekleştirilen eylemlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Bireyin bir durum, olay ya da olgu karşısında ortaya koyması beklenen davranış biçimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Ahmet afetler konusunda farkındalık oluşturmak için bir eğitim planlamaktadır. Eğitime katılacak olan çok fazla katılımcı bulunmaktadır. Bu katılımcılar farklı coğrafi bölgelerden ve şehirlerdendir ayrıca katılımcıların seyahat etme konusunda sınırlılıkları bulunmaktadır. Ahmet bu eğitimi gerçekleştirmek için aşağıdaki uygulamalardan/yöntemlerden hangisini kullanmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangileri gereksinim türleri arasında yer alır? I. Ölçüte dayalı II. Yaşamsal olay III. Geleceğe dönük IV. Hissedilemeyen etki

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi acil durum ve afet konularında görsel-işitsel araçlardan videonun kullanılmasının üstünlüklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Bireylerin duyu organları yoluyla çevreleri ile girdikleri etkileşim sonucu davranışlarında meydana gelen uzun süreli değişikliklere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi Bloom’un bilişsel beceriler sınıflamasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangileri öğretim amaçlarının özellikleri arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Bilgi ve iletişim teknolojileri ile oluşturulan sistemlerde insanların sanal nesnelerle etkileşime girerek birinci elden bir deneyim yaşamalarını sağlayan uygulamalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Bir eserin tüm kopyalarında eserin ilk sahibinin belirtilmesi ve eserin özgün halinin korunması şartı ile lisanslanmak istendiğinde aşağıdaki Creative Commons lisanslarından hangisinin kullanması gerekir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangileri acil durum ve farkındalık eğitimlerinin etkili olabilmesi için izlenmesi gereken aşamalardandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangileri eğitim takvimini belirlemede etken olan faktörlerdir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi eğitici seçimini etkileyen çevresel faktörlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi eğitim programlarının değerlendirilmesinde kullanılan Kirkpatrick değerlendirme modelinin düzeylerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- __________ gözlenen bir davranışı gerçekleştirmenin farklı düzeylerini belirtmek için kullanılan ölçme aracıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangileri eğitim mekanının sahip olması gereken özelliklerdendir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 – Acil Durum ve Afet Farkındalık Eğitimi – Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: