Google Adsense Kodu

Acil Durum ve Afet Yönetimine Giriş – Çalışma Testi (2)

Acil Durum ve Afet Yönetimine Giriş – Çalışma Testi (2)

Soru 1- Sağlık, çevre ve eğitim gibi belirli konulara dair nüfusun genelinde farkındalık ve davranış değişikliği oluşturmayı amaçlayan ve toplumu daha iyi sonuçlara ulaştırmayı hedefleyen örgütlü iletişim faaliyetlerine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Aşağıdakilerden hangileri “Afete Hazır Türkiye Projesi” kapsamında yürütülen bilinçlendirme ve eğitim seferberliği kampanyalarındandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi hedef kitlenin belirlenmesinin avantajlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Bir kurumun öncelikle hedef kitlesini belirlemesi, sonrasında kampanya kaynaklarını ve faaliyetlerini buna göre planlaması, yönetmesi ve uygulaması halkla ilişkiler kampanyalarının etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi noktasında önemlidir. Bu bağlamda kurumların hedef kitlelerini özen göstererek ve ehemmiyet vererek belirlemeleri gerektiği anlaşılmaktadır. Böylesi bir yaklaşımın kuruma kazandıracağı pek çok avantaj söz konusu olabilir. Bu avantajlardan bazıları şunlardır (Jefkins, 1992, s.64): Yürütülecek halkla ilişkiler kampanyasıyla doğrudan ilgili olabilecek bütün topluluk, grup ve bireyleri belirlemek, Personel, araç-gereç ve mali kaynakların nasıl ve ne kadar kullanılacağıyla ilgili öncelikleri belirlemek, Hedef kitleye uygun, anlaşılır ve ikna edici mesajları hazırlamak, Yine hedef kitleye uygun iletişim araçlarını ve yöntemlerini saptamak.

Soru 4- İncelenmekte olan olayın gerçek tanığı tarafından bizzat elde edilen verilerden oluşan kaynağa ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi paydaş analizinin temel amaçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Bu bilgilere göre afet yönetim süreci aşamaları ve her bir düzeyde gerçekleştirilen eylemlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi farkındalık kampanyalarının aşamalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Bireyin bir durum, olay ya da olgu karşısında ortaya koyması beklenen davranış biçimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Araştırmadan elde edilen verilerin incelenmesi, raporlanması ve kampanyaya etki edecek tüm faktörlerin ortaya konulmasının ardından, mevcut durumla ilgili güçlü-zayıf yönlerin ve fırsatların analizi ve değerlendirmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi afetlerin yarattığı etkileri azaltabilmek için yapılması gereken yapısal faktörlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdaki afet farkındalık kampanya bileşenlerinden hangisi hedeflerin nasıl başarılacağını açıklamak için kapsamlı bir biçimde fikir, içerik ya da statejik yaklaşımı ifade eder?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi bir haberin değer taşıyıp taşımadığında belirleyici olan ölçütlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi mesajların hedef kitleye ulaştırılması için dikkat edilecek unsurlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunu dolaylı yoldan oluşturan araçlar arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi afet durumlarındaki medya kontrol listesinde yer alan hazırlık tedbirlerine yönelik sorulardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Kampanyaları duyurmak, haber değeri şeklinde kurgulamak, ilgili kişilere ve medyaya ulaştırmak anlamında hayati değeri olan ________ önemli bir bilgilendirme aracıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Mesajlar ödül veya cezaya odaklanmaktır. ifadesi aşağıdaki hangi mesaj içerik stratejisinin kapsamında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Afet farkındalık kampanyalarında mesaj oluşturulduktan sonra davranış değişimine yönelik sözlü veya zihinsel değişimin sağladığı iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın temel özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki diyalog kampanyalarının amaçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 – Acil Durum ve Afet Farkındalık Eğitimi – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-2.png