Acil Durum ve Afet Yönetimine Giriş – Çalışma Testi

Soru 1- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülen Afete Hazır Türkiye projesi kapsamında hazırlanan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi yasal olarak hazırlanmak zorunda olan planlar arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan “Türkiye Afet Müdahale Planı'ndan” önce afet ve acil duruma yönelik planlar hangi isimli yönetmeliğe göre hazırlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Zarar ve kayıplara yol açabilecek bir tehlike veya tehdidin meydana gelmesini önlemek veya azaltmak için yapılan çalışma ve tedbirler şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Haberleşme Hizmet Grubunun görev sorumluluklarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Tehlikenin kaynağı, büyüklüğü, oluş sıklığı, süresi ve olası etkileri ile ilgili bilgilerin toplanmasına yönelik çalışmalara ________ denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Acil durum ve afet yönetimi planları için risk analizi hangi açıdan önemlidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi afetlerde Müdahale Sistemi koordinatörüdür?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangileri HAP kapsamında afete müdahale durumunda yerine getirilmesi gerekenlerdendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD ) benimsemiş olduğu afet yönetim planlama yaklaşımına göre aşağıdaki plan türlerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Yerel düzey sağlık hizmet grubu operasyon planının hazırlanmasından sorumlu kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdaki kurumlardan hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında il afet müdahale planlarında sağlık hizmet grubuna destek çözüm ortakları arasında yer almaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi sağlık afet planlarının çekirdeğini oluşturmaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangileri Acil Müdahale Planı Aktivasyon seviyelerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Hastane Afet ve Acil Hazırlama Durum Planı (HAP) ve HAP Uygulama Kılavuzu hangi tarihte yürürlüğe Yönetmeliği girmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- İhtiyaten yılda en az bir defa acil durum planının gözden geçirilmesi nasıl bir yaklaşımın sonucudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi, okulların yapısal tehlikelerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Eğitimler bilgi ve farkındalığın geliştirilmesi; ________ ise bilgi, becerinin geliştirilmesi ve planın kontrol edilerek eksikliklerinin giderilmesi açısından önemlidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Okul binasının güvenli olmaması durumunda aşağıdaki eylemlerden hangisi gerçekleştirilmelidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Acil durum planı temel olarak hangi çalışma sonucunda oluşturulur?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Acil Durum ve Afet Yönetimi Planları - Yaz Okulu Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir