Google Adsense Kodu

Acil Durum ve Afet Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar – Çalışma Testi (1)

Acil Durum ve Afet Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar – Çalışma Testi (1)

Soru 1- Kriz hâli ve şartları süresince uygulanan ve durumu normale döndürmeyi amaçlayan yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- İzmir'de meydana gelen deprem sonrası, evleri yıkılan birçok vatandaş kitlesel olarak çevre illere göç etmiştir. Bu durum afetin aşağıdaki etkilerinden hangisi kapsamında değerlendirilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Afet yönetimi döngüsü içerisinde ________ aşamasından hemen sonra iyileştirme aşaması gelir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangileri afet riskini oluşturan ve arttıran etmenlerdendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojilerinin afet öncesi kullanım amaçları arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- İnsanların ve yaşam çevrelerinin maruz kaldıkları tehlikeyle baş edebilme kapasitesinin yeterli olmamasıyla birlikte fiziksel, sosyal, ekonomik, çevresel kayıp ve zarara uğrayabilecekleri korunmasızlık durumuna ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi afet çantasında bulunması gereken malzemelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi afete müdahalede kurumsal paydaşlar arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Aşağıdaki tabloya göre, afet yönetimi döngüsünün bazı ana evreleri ile bu evrelere karşılık gelen faaliyetlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangileri aile afete hazırlık planı kapsamında alınması gereken önlemler arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangileri afete müdahale süreçleri arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine göre Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) kurulması aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğundadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangileri il düzeyinde afete müdahale hizmetleri kapsamında acil durum hizmet grubunda yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi afete hazırlık evresinde yapılması gereken faaliyetler arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Yerel düzeyde, uygulamaya dönük ve kısa süreli olan; yetki, görev, sorumluluk ve kaynak eşleştirmesine dayalı afete müdahale plan türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdaki tabloya göre, ulusal ve yerel düzeyde hizmet grubuna ilişkin plan hazırlama süreci ile bu sürece karşılık gelen faaliyetlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Türkiye'de konut sahiplerinin deprem hasarlarına karşı evlerini sigorta ettirmeleri zorunluluğu hangi yıldan itibaren geti rilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- 7269 sayılı yasa ile afet sonrasında yapılacak yardımların şeklini belirlemek amacıyla ________ kavramı tanımlanarak bir sınır koyulmuştur. Yapılacak yardımların şekli ve miktarı bu sınıra göre değişmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangileri afet sonrası yer seçim raporunun hazırlanması sürecinde yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangileri bir afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınmaya ilişkin yaşanan sorunlar içinde yer alır?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 – Afet Yönetimi I – Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png