Google Adsense Kodu

2019 – İş Sağlığı ve Güvenliği – 3 Ders Sınavı

2019 – İş Sağlığı ve Güvenliği – 3 Ders Sınavı

1. İş sağlığı ve güvenliği alanında bilimsel anlamdaki ilk gelişmeler -------- ortaya çıkmakla birlikte konunun gelişimi -------- olmuştur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangileri iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarındandır?

Doğru! Yanlış!

3. ---- iş kazası nedenlerinden insana bağlı nedenler kapsamında tehlikeli davranışlara yol açan fizyolojik faktörlerden biridir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangileri iş kazalarına yol açan insana bağlı nedenlerdendir?

Doğru! Yanlış!

5. “Motorlu araç işletenin sorumluluğu” aşağıdaki hangi sorumluluk esasına dayanır?

Doğru! Yanlış!

6. İş kazası veya meslek hastalığı meydana geldikten sonra iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolundan sağlanan yardımlar, aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmektedir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangileri illiyet bağını kesen sebeplerdendir?

Doğru! Yanlış!

8. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve genel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az -------- dakika iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadırlar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

9. Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç -------- içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre, mirasçılar için -------- olarak uygulanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi maddi zararın belirlenmesinde başvurulan unsurlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi işçinin kaza olmasaydı kaza anından tazminata esas alınan bilirkişi raporu tarihine kadar çalışarak elde edeceği ücrettir

Doğru! Yanlış!

12. İş kazaları sonrasında yapılan soruşturmalar aşağıdaki kanunlardan hangilerinde yer alan hükümlere göre yapılabilir?

Doğru! Yanlış!

13. Yargıtay, yerüstündeki bir işte çalışan işçi için işgörebilme çağını aşağıdaki yaşlardan hangisi ile sınırlamıştır?

Doğru! Yanlış!

14. İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idare tarafından ne kadar süre içinde kontrol edilir?

Doğru! Yanlış!

15. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun sekretaryası kural olarak aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?

Doğru! Yanlış!

16. Çalışan temsilcisinin seçimi ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü’nün iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilke ve kuralları kapsamında yer alan düzenlemelerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşmelerle aynı numarayı taşıyan, aynı nitelikte olan, sözleşmeyi tamamlayan ve onaylayan ülkeyi bağlayan uygulama aracıdır?

Doğru! Yanlış!

19. 30 çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde, iş güvenliği uzmanı ayda en az kaç dakika görev yapacaktır?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisinin onaylanması ile Avrupa Birliği’nin mevzuat oluşturma süreci hızlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

2019 – İş Sağlığı ve Güvenliği – 3 Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png