2018-2019 – Türk Siyasal Hayatı – Vize Deneme Sınavı

2018-2019 – Türk Siyasal Hayatı – Vize Deneme Sınavı

1. 1960 sonrasında “Eminsular” olarak anılan grubun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Birinci Bülent Ecevit hükumeti aşağıdaki hangi seçimler sonucu kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

3. İttihat ve Terakki Cemiyeti 1907 yılında nerede kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Selanik’te tutunmasının nedenlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Osmanlı Devlet’i hangi olaydan sonra bir Avrupa ülkesi olmaktan çıkıp Anadolu merkezli bir devlet haline gelmek durumunda kalmıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Rejimin temellerini halk egemenliği ve meclis üstünlüğü üzerinden tanımlayan ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. İttihat ve Terakki Cemiyetinin karar merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. 1283 gram büyüklüğündeki ağırlık ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıda Takrir-I Sukün kanunuyla ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

10. 65 santimetrelik uzunluk ölçüsü” tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kapatılma nedenidir?

Doğru! Yanlış!

12. Nutuk’un esas olarak milli mücadele dönemi ile ilgili olarak bahsettiği konular aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

13. Mustafa Kemal’in de desteğini alarak Ali Fethi Bey’in önderliğinde kurulan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi 1986-1987 yıllarında milletvekili seçim yasasında yapılan değişikliklerden değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Vatan Cephesi hangi amaçla kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdaki anayasa değişikliklerinden hangisi ile seçmen yaşı indirilmiş ve milletvekili sayısı dört yüzden dört yüz elliye çıkarılmıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Özel radyo ve televizyon kurulmasına engel olan 1982 Anayasası hükmü aşağıdakilerden hangisi ile değiştirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

18. 1982 Anayasasının toplam 33 maddesinin değiştirildiği ve Avrupa Birliği'ne uyum doğrultusunda Kopenhag kriterlerini sağlama amacı taşıyan anayasa değişikliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Kaç yılında devletin laik yapısı anayasa hükmü haline getirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

20. 12 Eylül 1980’de Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymasının ardından, on ay kadar sonra yeni bir anayasa yapımı için Kurucu Meclis oluşturulmasına yönelik kanun kabul edilmiş ve 1961 Anayasasının hazırlık dönemine benzer biçimde bu Kurucu Meclisin de asker ve sivil iki kanattan oluşturulması esası benimsenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi anayasa hazırlık sürecinde yürütülen uygulamalara aykırı düşer?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Türk Siyasal Hayatı - Vize Deneme Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…