2018-2019 – Temel Afet Bilgisi – Final Sınavı

Soru 1- Belli bir sıcaklıkta bir hava ya da gaz kütlesinde bulunan su buharı miktarının, o sıcaklıkta bir hava veya gaz kütlesinde bulunabilecek en yüksek su buharı miktarına oranının yüzde olarak ifadesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğinin doğal nedenleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Gelecekte olabilecek bir depremin yerinin, zamanının ve büyüklüğünün bilimsel olarak kabul gören çok disiplinli yaklaşım ve yöntemler kullanılarak büyük bir doğrulukla belirlenmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Uluslararası veri tabanı (EM-DAT), afetleri doğa kaynaklı afetler ve ________ -şeklinde ikiye ayırmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Kütle merkezi ile rijitlik merkezinin üst üste çakışmamasının binada dönmeye neden olmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Haque vd., 2016’ya göre Avrupa’da 1995-2014 yılları arasında heyelan nedeniyle can kaybının en fazla yaşandığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıda verilen üst yapı elemanları ve bunların tanımları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi kütle hareketlerini tetikleyen faktörlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Birden fazla sayıda makaslama yüzeyi boyunca gelişen ve çoğunlukla serbest yüzeyler boyunca yer değiştirerek yayılan kütle hareketine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi aktif geçici çığ önleme tekniklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Metallerin, çevreleri ile girdikleri bir elektrokimyasal reaksiyon sonucu aşınmaya ve bozulmaya uğramasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangileri 2018 tarihli 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamındaki insani yardım yapılma nedenleri arasında yer alır? I. Can güvenliği II. Salgın hastalık III. Kıtlık IV. Açlık

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Aşağıdaki ulaşım yollarından hangisi kaza oranları açısından tüm dünyada en güvenli ulaşım yoludur?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Uluslararası verilere göre, bir ulaşım kazasının afet niteliği kazanması için kaza sonucunda en az kaç kişinin hastaneye yatması gerekir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Türkiye’de afet risklerinin azaltılmasına yönelik hedefleri ortaya koyan ilk kapsamlı stratejik belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Afet durumunda; yürütülen eylemlerle hayat kurtarmak, acıları hafifletmek ve ekonomik kayıpları azaltmak için afet öncesinde hazırlanan planlar sayesinde afetin üstesinden gelinmesi çalışmalarına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanlarını ortadan kaldırmadan, bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılayacak kalkınabilme ve ekonomik, sosyal, çevresel hedefler arasında denge kurulması esasına dayanan kalkınma ve gelişme yaklaşımına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Yangın ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdaki doğa kaynaklı afet türleri ve bu türlerin örnekleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 – Temel Afet Bilgisi – Final Sınavı

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir