2018-2019 – Temel Afet Bilgisi – Final Sınavı

Soru 1- Belli bir sıcaklıkta bir hava ya da gaz kütlesinde bulunan su buharı miktarının, o sıcaklıkta bir hava veya gaz kütlesinde bulunabilecek en yüksek su buharı miktarına oranının yüzde olarak ifadesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğinin doğal nedenleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Soru 3- Gelecekte olabilecek bir depremin yerinin, zamanının ve büyüklüğünün bilimsel olarak kabul gören çok disiplinli yaklaşım ve yöntemler kullanılarak büyük bir doğrulukla belirlenmesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 4- Uluslararası veri tabanı (EM-DAT), afetleri doğa kaynaklı afetler ve ________ -şeklinde ikiye ayırmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 5- Kütle merkezi ile rijitlik merkezinin üst üste çakışmamasının binada dönmeye neden olmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 6- Haque vd., 2016’ya göre Avrupa’da 1995-2014 yılları arasında heyelan nedeniyle can kaybının en fazla yaşandığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 7- 1. Kolon K. Üstünde bulunan duvarları ve döşemeleri taşıyarak duvar ve döşeme yüklerini kolonlara aktarır. 2. Kiriş L. Bir kenarı diğer kenarının yedi katından büyük veya eşit olan düşey taşıyıcı elmanlardır. 3. Perde M. Binalardaki taşıyıcı sistemin düşey elemanlarıdır. Yukarıda verilen üst yapı elemanları ve bunların tanımları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi kütle hareketlerini tetikleyen faktörlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 9- Birden fazla sayıda makaslama yüzeyi boyunca gelişen ve çoğunlukla serbest yüzeyler boyunca yer değiştirerek yayılan kütle hareketine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi aktif geçici çığ önleme tekniklerinden biridir?

Correct! Wrong!

Soru 12- Metallerin, çevreleri ile girdikleri bir elektrokimyasal reaksiyon sonucu aşınmaya ve bozulmaya uğramasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 13- I. Can güvenliği II. Salgın hastalık III. Kıtlık IV. Açlık Yukarıdakilerden hangileri 2018 tarihli 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamındaki insani yardım yapılma nedenleri arasında yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 14- Aşağıdaki ulaşım yollarından hangisi kaza oranları açısından tüm dünyada en güvenli ulaşım yoludur?

Correct! Wrong!

Soru 15- Uluslararası verilere göre, bir ulaşım kazasının afet niteliği kazanması için kaza sonucunda en az kaç kişinin hastaneye yatması gerekir?

Correct! Wrong!

Soru 16- Türkiye’de afet risklerinin azaltılmasına yönelik hedefleri ortaya koyan ilk kapsamlı stratejik belge aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 17- Afet durumunda; yürütülen eylemlerle hayat kurtarmak, acıları hafifletmek ve ekonomik kayıpları azaltmak için afet öncesinde hazırlanan planlar sayesinde afetin üstesinden gelinmesi çalışmalarına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 18- Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanlarını ortadan kaldırmadan, bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılayacak kalkınabilme ve ekonomik, sosyal, çevresel hedefler arasında denge kurulması esasına dayanan kalkınma ve gelişme yaklaşımına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 19- I. Yanma kimyasal bir oksidasyon reaksiyonudur. II. Yanma sırasında çok az miktarda da olsa elektromanyetik (ışık) enerji de ortaya çıkar. III. Tutuşmanın olabilmesi için ısı, oksijen ve yakıt bir arada bulunmalıdır. Yangın ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

Soru 20- 1. Meteorolojik afetler K. Salgın 2. Biyolojik afetler L. Deprem 3. Jeolojik afetler M. Sis Yukarıdaki doğa kaynaklı afet türleri ve bu türlerin örnekleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

İlginizi Çekebilir:  2018-2019 - Temel Afet Bilgisi - Vize Sınavı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir