2018-2019 – KBRN Savunma ve Güvenlik – Üç Ders Sınavı

2018-2019 – KBRN Savunma ve Güvenlik – Üç Ders Sınavı

Soru 1- Asetilkolinesteraz enzimine bağlanarak beyin tarafından gönderilen sinyallerin iletilmesini engelleyen ve molekül yapıları genel olarak organofosforlu bileşiklere dayanan kimyasal savaş ajanları aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi içinde yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi bir kimyasal saldırıya maruz kalındığını gösteren belirtilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Virüslerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi biyolojik savaş ajanlarının genel özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi bir nükleer kazaya ilişkin resmi duyum alınması durumunda yapılması gereken tedbirlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Doğal radyasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Hararet ve şok tesiriyle bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak büyük hacimde gaz, yüksek derecede ısı meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz hâldeki tüm kimyasal bileşim ve karışımlara ________ denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi böceklerin biyolojik silah olarak kullanılma nedenlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi Kitle İmha Silahı kategorisinde yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi tarımsal terör amaçlı kullanılabilecek ajanlar arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Korku yaratmak, ekonomik zarar vermek ve devletlerin dengesini bozmak amacıyla biyolojik/kimyasal etmenler kullanılarak tarımsal hedeflere yönelik olarak yapılan kasıtlı saldırılara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Bir ölçüm sisteminde elektriksel gürültü üzerinde tekrarlanabilir bir tepki yaratabilen olası en küçük ajan miktarına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- KBRN ajanlarının tespiti için geliştirilen ölçüm sistemlerinden yanlış pozitif alarm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi KBRN tespit sistemlerinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Kırmızı ikaz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Ortamdaki KBRN ajanının türünün ve miktarının bilindiği durumlarda uygulanan KBRN korunma düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Kullanılan ajanın ne olduğunun anlaşıldığı ve analizinin yapıldığı KBRN savunma bileşeni aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Nükleer silahların ani ve kalıntı etkileriyle konvansiyonel silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine karşı korunmak amacıyla devlet tarafından inşa edilen sığınaklara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisiyle bakteriyolojik metotların savaşta kullanımına yasak getirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukukla ilgili çalışma yapmak ve gerekli düzenlemeleri önermek aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - KBRN Savunma ve Güvenlik - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: