2018-2019 – Deprem ve Deprem Güvenliği – Yaz Okulu Sınavı

Soru 1- Depremde enerjinin açığa çıktığı odak noktasının yeryüzünden en kısa uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- __________ yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzünü sarsma olayıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Depreme müdahale aşamasında ilk olarak yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin çevresindeki levhalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Bir sistemin sosyolojik, psikolojik ve fiziksel kapasitesi ile, afetlerin ve acil durumların üstesinden gelebilme, en az zararla atlatabilme ve denge durumuna tekrar ulaşabilme yeteneğine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi mikro bölgeleme etüt raporunda olması gereken bölümlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi temel tiplerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- __________ üst merkezi kayıt istasyonuna 100 km ile 1000 km arasında olan depremlerdir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Afet ve acil durumlarda önceden belirlenen plan ve kurallar çerçevesinde ihtiyaca uygun, doğru ve zamanında müdahale ile yapılan işlemlerin bütününe ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangileri depremlerin ulaşım yapılarına verdiği ana hasarlardandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi deprem sınıflandırılmalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Binalar arasında bırakılan boşluğa ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Dünya'nın sık ve şiddetli deprem olan bölgelerine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Profometre cihazı hangi amaçla kullanılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi ahşap destek sistemlerinde kullanılan parçalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Arama kurtarma ekiplerinde kullanılan sinyal sisteminde her biri 1 saniyelik üç kısa sinyalin verilmesi aşağıdakilerden hangi olayın yapılmasını ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Betonarme binalarda bir yapı elemanın orta hasarlı olarak sınıflandırılması için kesme çatlağı genişliği (w) ne olmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi tahliye kararı alındıktan sonra yapılacak doğru davranışlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Sigorta adı verilen risk azaltma yöntemi ekonomik zararı ________ . Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi deprem sonrası yapılacak bireysel davranışlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Deprem ve Deprem Güvenliği - Yaz Okulu Sınavı

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir