2018-2019 – Deprem ve Deprem Güvenliği – Vize Sınavı

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin çevresindeki levhalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Depremin hiç olmadığı bölgelere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi deprem sınıflandırılmalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangileri herhangi bir yerde oluşan depremleri tanımlamak için kullanılan veriler arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi mikro bölgeleme etüt raporunda olması gereken bölümlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Bir sistemin sosyolojik, psikolojik ve fiziksel kapasitesi ile, afetlerin ve acil durumların üstesinden gelebilme, en az zararla atlatabilme ve denge durumuna tekrar ulaşabilme yeteneğine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Tavan ve taban bloklarının arasında bulunan mesafeye en ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- __________ üst merkezi kayıt istasyonuna 100 km ile 1000 km arasında olan depremlerdir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Depremde enerjinin açığa çıktığı odak noktasının yeryüzünden en kısa uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangileri coğrafi bilgi sistemi(CBS) bileşenleri arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangileri afet öncesi evrelerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Binalar arasında bırakılan boşluğa ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- __________ yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzünü sarsma olayıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Depreme müdahale aşamasında ilk olarak yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi temel tiplerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- İkiden fazla düşey taşıyıcı elemanın yüklerini bir bütün olarak zemine aktarabilen temeller ________ olarak adlandırılır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi deprem sorası trafiği doğrudan etkileyen sebeplerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- ________ afet ve acil durumlara ilişkin olarak herhangi bir tatbikat, eğitim, görev sırasında veya sonrasında olaya ilişkin bütün bilgi ve verilerin istatistiksel olarak geri bildirimi sağlamak amacıyla düzenlenen düz yazı veya tablolar bütünüdür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi depremlerin ulaşım yapılarına verdiği ana hasarlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangileri deprem dalgalarının doğrudan etkisi sonucu oluşan hasarlardandır?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Deprem ve Deprem Güvenliği - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir