2018-2019 – Çağdaş Sosyoloji Kuramları – Vize Sınavı

2018-2019 – Çağdaş Sosyoloji Kuramları – Vize Sınavı

1. Bell, ________ adlı eserinde Batı uluslarının toplumsal yapılarının ve kültürel formasyonlarının evrimini ele almış ve üretim ve tüketim alanları arasında bir ayrışma olduğunu ileri sürmüştür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumunun önemli bileşenlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

3. Swingewood’a göre aşağıdaki düşünürlerden hangisi 1950’li yıllarda sanayi sonrası toplum veya post endüstriyalizm kavramını ortaya atarak işlevselciliğin statik, tarihsel olmayan yargıları ile Marksizmin eskimiş ideolojik tarihsiciliğine karşı çıkmıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdaki toplum biçimlerinden hangisinde teorik bilginin ampirizmden daha önemli ve öncelikli olduğu iddia edilir?

Doğru! Yanlış!

5. Teknolojinin sosyal bilimlerde kullanılması sayesinde gelecekte insanların hayatlarını etkileyecek konuları seçip kontrol edebileceği alternatif gelecekler çizebileceğini düşünen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’nin Modernlik, Özne ve Demokrasi Arasındaki İlişkiler ile ilgili düşüncelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Touraine’e göre, - kavramı bir ülkenin tarım toplumundan sanayi toplumuna doğru olan tarihsel dönüşümüne; ________ ise, modernleşmiş ya da modernleşmekte olsun, verili bir toplumsal örgütlenmenin işleme biçimine, pratikte sanayi toplumunun sorunlarına atıfta bulunur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’e göre günümüzün en önemli kültürel hareketlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’in demokrasi hakkındaki görüşleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

10. Alain Touraine’e göre, sanayi toplumundan programlanmış topluma geçişte aşağıdaki çatışma biçimlerinden hangisi giderek daha öne geçmiştir?

Doğru! Yanlış!

11. Postmodernizmin görüldüğü ilk alan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Aydınlanma düşüncesinin temel öncüllerini radikal olarak eleştiren bir felsefeci ve aynı zamanda postmodern düşüncenin öncüsü sayılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Postmodernizmi ne alkışlamanın, ne de reddetmenin mümkün olmadığını belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Şaylan’a göre aşağıdakilerden hangisi postmodern sanatın estetik özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

15. Lyotard’a göre bilimsel bilgi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

16. Modernlik, her şeyden önce bir sınır uygarlığıdır; bu uygarlık, ancak ve yalnızca vaat ve ümit edilen bir başlangıç mekânı olarak bazı sınırlar var olduğu sürece ya da dünyanın kendisini bir sınır olarak algılamasına izin verdiği sürece yaşayabilir. Modernlik ile ilgi yukarıdaki görüşün sahibi olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi Bauman’ın modernliğe yönelttiği eleştirilerin temelinde yatan esas nedenlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

18. ________ dönemin bir özelliği olan kaos yerine düzen getirme, yakın çevremizdeki dünya parçasını kural tanır, kestirebilir ve denetlenebilir kılma mücadelesi Bauman'a göre sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi Wagner'in modernlik projesinin temel varsayımlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

20. Modern zihniyeti, doğuşuyla mahkemelik olan ve ömrü davacı ya da davalı olarak mahkemelerde geçen bir zihniyet olarak değerlendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Çağdaş Sosyoloji Kuramları - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…