2018-2019 – Arama Kurtarma Bilgisi ve Etik Değerler – Final Sınavı

Soru 1- I. Sismografa ilk ulaşan dalgadır. II. Enine dalgadır. III. Sadece katı kütlelerde hareket eder. Yukarıdakilerden hangileri S dalgalarının özeli ilklerindendir?

Correct! Wrong!

Soru 2- Çok geniş alanlarda, birden fazla hava aracı ile sadece havadan yapılan arama tekniğine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 3- Dağda mahsur kalan kazazede ihbarının ardından yapılan çalışmalara ________ denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi uluslararası standartlara göre ideal kentsel arama kurtarma ekibinin üyelerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de akarsu taşkınlarının en cok yaşandığı illerden biridir?

Correct! Wrong!

Soru 6- Oksijenli ferdi kurtarıcının kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Soru 7- Sıcaklığın 0,3°C olduğu bir suda hayatta kalma süresi kaç dakikadır?

Correct! Wrong!

Soru 8- Yağmur, rüzgar veya kar gibi nedenlerle vücut ısısının düşmesiyle meydana gelen rahatsızlığa ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 9- Yangında malzeme kurtarma sırasında ilk kurtarılacak malzemenin etiketi ne renktedir?

Correct! Wrong!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi vücuttan oksijen olarak boğulmaya neden olan maddelerden biridir?

Correct! Wrong!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinin afet ve kazalara hazırlıklı olabilmesi için gerekli imkan ve kaynak yönetiminin unsurlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 12- Türkiye’de en yaygın olarak yaşanan taşkın türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 13- Dokunun derinliğine nüfus ederek organlara zarar veren ışına ________ adı verilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 14- Afetler sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli değer aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 15- I. Bilgi verme II. Nezaket gösterme III. Ayrıcalık tanıma IV. Misyona bağlılık Yukarıdakilerden hangileri kamu görevlileri etik davranış ilkelerindendir?

Correct! Wrong!

Soru 16- INSARAG kaç yılında kurulmuştur?

Correct! Wrong!

Soru 17- Türkiye’yi etkileyen büyük nükleer kaza aşağıdakilerden hangisinde meydana gelmiştir?

Correct! Wrong!

Soru 18- Kimyasal silah ajanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Soru 19- İnsani yardımda siyasal, ırksal ve dinsel anlaşmazlıkların dışında kalınması gerekliliğini savunan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi bakteri kökenli ajanlardan biridir?

Correct! Wrong!

İlginizi Çekebilir:  2017-2018 - Arama Kurtarma Bilgisi ve Etik Değerler - Vize Sınavı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir