Google Adsense Kodu

2018-2019 – Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri – Vize Deneme Sınavı

2018-2019 – Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri – Vize Deneme Sınavı

Soru 1- Bir süpervizörün komuta ve kontrolü altında yürütülen bir görev üzerinde faal olarak çalışan kaynaklar hangi taktik kaynaklar arasında bulunmaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Olaya yanıt çabasına personel, tesis ve ekipman şeklinde hizmet ve destek sağlayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi Afetlerde, tıbbi yanıtı zorlaştıran temel nedenlerden değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- “ABC’si stabil olan yaralılardır. 4-6 saat(Friedrich Süresi) içerisinde tedavi edilmedikleri takdirde ABC stabilitesi bozulacaktır.” Yukarıda tanımı verilen triaj kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi yaralı dağıtım planının hazırlanması için gerekli verilerden bir değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı-2023 (UDSEP-2023) hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangileri bir afetin tıbbi etkileri yönetiminin bileşenleridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi afetlerde, tıbbi yanıtı zorlaştıran temel nedenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ambulans istasyonlarının sınıflandırılmasındaki kriterlerden değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdakilerin hangisinde hastane öncesi acil sağlık hizmetleri modelinin uygulandığı ülke yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıda verilen üç hedef için hastanelerin afet yönetimindeki yeri ve önemi dikkate alındığında afet güvenliği bakımından öncelik sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi “Afetlere Karşı Güvenli Hastaneler” kampanyasının yaklaşımlarından değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Bir personel yardımıyla yürüyebilen, tek başına yürüyemeyen hastalar tahliye önceliğinde kaçıncı sıradadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Aşağıdaki birimlerden hangisi operasyon şefinin sorumluluk alanı dahilindedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi Olay Komuta Sisteminin temel amaçları arasındadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi Olay Komuta Sisteminin Yönetim İlkeleri arasında değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Planlama Bölümü’nün organizasyon unsurlarından hangisi OKS organizasyonu içinde planın dağıtılmasını sağlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi İletişim ve bilgi yönetiminin amaçlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Mevcut hastanelerin afetlere karşı güvenli hale getirilmesi ve yeni kurulacak hastanelerin afetlere karşı güvenli inşa edilmesi yaklaşımının öneminin kabul edildiği “Hyogo Çerçeve Eylem Planı” 168 ülke tarafından hangi yılda onaylanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Seçeneklerden hangisi Hastane Olay Yönetim Ekibi afet ve acil durum yönetimi ile ilgili organizasyon şemasında gösterilen beş temel fonksiyondan birisi değildir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri - Vize Deneme Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: