2018-2019 – Acil Durum ve Afet Yönetimi Planları – Vize Sınavı

Soru 1- Afet planlaması afet yönetimi döngüsünde olduğu gibi bir eylem değil, bir -----------. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Aşağıdaki planlardan hangisi yasal olarak hazırlanmak zorundadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum planlama süreçlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na dayanılarak aşağıdaki yönetmeliklerden hangisi hazırlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Afet Planlamasında dikkate alınması gereken ana özelliklerden bir değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Bakanlık, kurum ve kuruluşlarda afet ve acil durum yönetimi ile ilgili planların hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu olan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Planların hazırlanmasında planların dayandığı unsurlar; uluslararası standartlar, temel planlama ilkeleri, afet yönetimi ilkeleri ve ________ şeklinde sıralanmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülen Afete Hazır Türkiye projesi kapsamında hazırlanan rapor aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Ana çözüm ortaklarının, sorumlu oldukları hizmet gruplarının daha etkin ve verimli çalışabilmesi için planlama aşamasında en çok aşağıdakilerden hangisine önem vermeleri gerekmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Acil durum ve afet yönetimi planları için risk analizi hangi açıdan önemlidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi müdahale sisteminde görev alan hizmet gruplarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de hangi yıl yayımlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerin hangisinde “zarar görebilirlik” doğru şekilde tanımlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Risk, tehlike, varlıklar ve zarar görebilirlik arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde en iyi şekilde ifade edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi tehlike analizi çalışmalarından beklenmez?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri hangi kurum bünyesinde yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- il Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde görevli memur nöbeti sırasında yaşanan aşırı yağış, dolu ve fırtına dolayısıyla durum tespiti yapmak üzere etkilenen alandaki mahalle muhtarlarıyla iletişim kurmaya çalışmaktadır. Fakat hiçbir mahalle muhtarına erişim sağlayamamaktadır. Bu olayda da görevli memur ilk olarak aşağıdaki hizmet gruplarından hangisini göreve çağırmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Bir olayın doğurduğu olumsuz sonuçların toplamına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan “Türkiye Afet Müdahale Planı'ndan” önce afet ve acil duruma yönelik planlar hangi isimli yönetmeliğe göre hazırlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi müdahale planlamasının hedefleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 – Acil Durum ve Afet Yönetimi Planları – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir