2017-2018 – Temel Afet Bilgisi – Vize Sınavı

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi teknolojik afetlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Bir olayın afet olarak adlandırılabilmesi için, insan toplulukları ve insan yerleşmeleri üzerinde kayıplar meydana getirmesi, ________ ve insan faaliyetlerini bozarak veya kesintiye uğratarak bir yerleşme birimini etkilemesi gerekir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi afetin yol açtığı ikincil etkilerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi afetin büyüklüğüne etki eden ana faktörlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Uluslararası afet veri tabanı (EM-DAT) bilgilerine göre 1900-2016 yılları arasında dünya üzerinde kaç tane doğa kaynaklı afet meydana gelmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Türkiye Deprem Bölgeleri haritası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2.900 km. olan kuşağa ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Fay düzlemi boyunca blokların birbirine oranla yatay yönde hareket etmesi sonucu oluşan ve blokların birbirleriyle sağa ve sola doğru hareket ettiği faylara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Gelecekte olabilecek bir depremin yerinin, zamanının ve büyüklüğünün bilimsel olarak kabul gören çok disiplinli yaklaşım ve yöntemler kullanılarak büyük bir doğrulukla belirlenmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Ana sarsıntıdan sonra olan en büyük artçı sarsıntının büyüklük değeri genellikle aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Brovvn'a göre sanal suyun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Doğal ya da yapay bir göldeki su miktarının veya bir akarsuyun debisinin artması sonucunda, su seviyesinin yükselerek yatağın normal sınırlarının dışına taşmasıyla çevredeki alanların geçici bir süre su altında kalmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Tipik olarak rüzgar, gemi, siklon gibi şeylerin deniz mili olarak hızını ifade etmek için kullanılan ve 1852 m/saate eşit olan hız birimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi, yıldırımdan korunmak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Belli bir sıcaklıkta bir hava ya da gaz kütlesinde bulunan su buharı miktarının, o sıcaklıkta bir hava veya gaz kütlesinde bulunabilecek en yüksek su buharı miktarına oranının yüzde olarak ifadesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişikliklerinin Türkiye’deki su kaynaklarında yaratabileceği etkilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Bir sistemin iklim değişkenliği ya da değişikliğinden olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenme derecesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Toplumların ve ekosistemlerin; değişen iklim şartları ile baş edebilmelerine yardımcı olmak için gerçekleştirilen eylemler ve alman önlemlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- UNDP'nin belirlediği İklim Risk Yönetimi çalışmasının ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi afet risk yönetiminin temel unsurlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 – Temel Afet Bilgisi – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir