2017-2018 – Temel Afet Bilgisi – Final Sınavı

Soru 1- Kümülonimbüs bulutları ile bağlantılı olarak yerden başlayarak silindir şeklinde kendi ekseni etrafında dönerek gezen ve büyük bir yıkıcı güce sahip hava kolonuna ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 2- Uluslararası veri tabanı (EM-DAT), afetleri doğa kaynaklı afetler ve ________ -şeklinde ikiye ayırmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğinin doğal nedenleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Soru 4- Yerin içinde depremin enerjisinin ortaya çıktığı noktaya ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 5- Türkiye'de etkilenen afetzede sayısının en fazla olduğu afet türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi planda düzensizlik durumlarından biridir?

Correct! Wrong!

Soru 7- Birden fazla sayıda makaslama yüzeyi boyunca gelişen ve çoğunlukla serbest yüzeyler boyunca yer değiştirerek yayılan kütle hareketine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 8- Metallerin, çevreleri ile girdikleri bir elektrokimyasal reaksiyon sonucu aşınmaya ve bozulmaya uğramasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 9- Kolon etriyelerinin uçları kaç derecelik açıyla bükülmelidir?

Correct! Wrong!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi çığ durumunda yapılan sondalama faaliyetinde aramanın yapılacağı yerlerden biridir?

Correct! Wrong!

Soru 11- I. Çıplak arazi II. Kar kristallerinin birbirlerine tutunma yeteneklerini kaybetmeleri III. Mevcut kar üzerine yağmur yağması IV. Yeni kar birikmiş yamaçlar Yukarıdakilerden hangileri çığ oluşumuna neden olan topoğrafik koşullar arasında yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 12- Sağlam ve farklı oturma tehlikesi olmayan zeminler üzerinde inşa edilecek az katlı binalarda tercih edilmesi gereken temel sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi afet yönetim sürecinde, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmekle yükümlüdür?

Correct! Wrong!

Soru 14- Bir tehlikeye maruz kalmış toplumun; ortaya çıkan bir tehlikenin etkilerine zamanında ve etkili bir şekilde direnebilme, uyum sağlayabilme, dönüştürebilme ve iyileştirme kabiliyeti göstermesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 15- Aşağıdaki ulaşım yollarından hangisi kaza oranları açısından tüm dünyada en güvenli ulaşım yoludur?

Correct! Wrong!

Soru 16- Yanma olayını meydana getiren parametreler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Soru 17- Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanlarını ortadan kaldırmadan, bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılayacak kalkınabilme ve ekonomik, sosyal, çevresel hedefler arasında denge kurulması esasına dayanan kalkınma ve gelişme yaklaşımına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 18- Afet durumunda; yürütülen eylemlerle hayat kurtarmak, acıları hafifletmek ve ekonomik kayıpları azaltmak için afet öncesinde hazırlanan planlar sayesinde afetin üstesinden gelinmesi çalışmalarına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 19- Sis, aşağıdaki afet türlerinden hangisini kapsamında yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi teknolojik afetler arasında yer alır?

Correct! Wrong!

İlginizi Çekebilir:  2018-2019 - Temel Afet Bilgisi - Final Sınavı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir