2017-2018 – Afet Yönetimi II – Vize Sınavı

2017-2018 – Afet Yönetimi II – Vize Sınavı

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi bireyin, topluluğun, varlıkların ya da sistemlerin afet tehlikelerinin etkileri karşısında savunmasızlığını ve korunmasızlığım artıran fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerin ya da süreçlerin belirlediği koşulları tanımlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Afet yönetiminin birbirinden farklı ancak birbirinden bağımsız olmayan tüm aşamalarının birbirleriyle ve sürdürülebilir kalkınmayla olan bağlarını gözetip dikkate alan afet yönetimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Afet anındaki kurumsal yapılanma çerçevesinde İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri aşağıdakilerden hangisinin gerekli gördüğü durumlarda kurulur?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Türkiye’de yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlara ulusal ve yerel düzeyde müdahale ve buna ilişkin hazırlık faaliyetleri aşağıdaki kurumlardan hangisi aracılığı ile yapılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Bakanlıklarda ________ veya yetkilendirecekleri yardımcılarının başkanlığında kurulur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Özellikle afet risk azaltma politikaları uygulanmazsa gelişebilecek risklere odaklanan, yeni risklerin gelişmesini ya da artmasını engellemeyi hedefleyen afet risk yönetimi faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdaki sistem ve projelerden hangisi, AFAD tarafından başlatılan ve yürütülen afet öncesine yönelik ulusal çalışmalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi sisteminin her ülkenin kendi özellikleri ve önceliklerine göre şekillenmesindeki temel etkenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Türkiye'de afet ve acil durum sonrasında olay seviyesini (S1, S2, S3, S4) aşağıdaki kurumlardan hangisi belirler?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi AFAD-Sivil Savunma Dairesi Başkanlığının görevleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- İlgili Kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarına giren her türlü acil çağrının karşılanması, sevk ve koordine edilmesi amacıyla kurulan çağrı merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün temel vizyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Sağlık Bakanlığının İl düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Avrupa ülkelerinin afet risklerinin azaltılması konularında ortak karar verme ve hareket etmeleri amacı ile oluşturulan ________ , Avrupa Bölgesi ülkelerinin ulusal platformlarınca yürütülen afet risk azaltma uygulamalarına ilişkin iyi örneklerin paylaşılması, bölgesel işbirliklerinin yürütülmesi, Avrupa Bölgesi için ortak uygulamaların araştırılması, geliştirilmesi ve ortak çalışma alanlarının oluşturulmasına öncelik vermektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin (GAMER) faaliyet ilkeleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehdit ve tehlikelere yönelik bilgi toplama ve istihbarat faaliyetlerini aşağıdaki bakanlıklardan hangisi yürütür?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Teknolojik Afet Yol Haritası Belgesinde sivil korunmayla ilgili aşağıdaki örgütlenmelerden hangisinin mevzuatına uyulması hedef alınmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Türkiye'de ve yakın civarında meydana gelen depremlere ilişkin olarak üniversiteler, araştırma merkezleri, kurum ve kuruluşlar tarafından kurulan/işletilen Deprem Gözlem İstasyonlarından elde edilen deprem aktivite verilerinin tek bir merkezde depolanması, saklanması, ulusal ve uluslararası tüm araştırmacılara açılması amacı ile kurulan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdaki tabloda verilen afete dayanıklılık geliştirme kapasiteleri ile kapasite tanımları ve özellikleri arasındaki doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Afet Yönetimi II - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: