2017-2018 – Afet Yönetimi II – Final Sınavı

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyesidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Günümüzde ________ kaynaklı afetlere kimyasal saçıntı, endüstriyel kazalar, radyasyon, ulaştırma kazaları ile diğer benzer kaza ve durumlar örnek verilebilir. Bu tür afetler genel olarak insanların veya kurumların kuralları ihmal etmesinden ve tedbirsizliğinden kaynaklanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdaki sistem ve projelerden hangisi, AFAD tarafından başlatılan ve yürütülen afet sonrasına yönelik ulusal çalışmalardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminde ulusal düzeydeki kurumsal paydaşlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Pasifik Okyanusu'ndaki Ateş Çemberi olarak adlandırılan bölge içinde yer alan, afet ve acil durum yönetimi konusunda yüksek bir bilince sahip olan ve 25 Kıyı şehrinin hepsinin Tsunami mastır planları hazırlanmış bulunan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi Afrika Boynuzu’nda yer alan ülkelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın temel görev ve yetkileri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Avusturalya’da en çok ________ ve ________ meydana gelmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki yetkileri arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi’nin insan onuruna saygı temelinde tüm ulusların, tüm halkların ve tüm toplum kesimlerinin kucaklanmasını ve ilk önce en geridekilere ulaşmak için çaba gösterilmesini hedefleyen kapsayıcı kalkınma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Türkiye’de ilk kez ________ 'nda afet zararlarının, ancak afetler olmadan önce alınacak koruyucu ve önleyici önlemlerle azaltılabileceği ve bunun için de mutlaka yerleşme ve yapılaşmanın denetlenmesi gerektiği gerçeği gündeme gelmiştir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdaki tabloya göre uluslararası afet yönetimi politikaları açısından önem taşıyan belgelerin tarihleri ve doğru eşleştirme hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Türkiye'nin afet politikaları açısından uyanış dönemi aşağıdaki depremlerden hangisi ile başlamıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Birleşmiş Milletler sisteminde afet risk azaltma çerçevesinde ilgili kuruluşlarla ekonomik kalkınma, insani yardım ve sosyal faaliyetlerin koordinasyonunu gerçekleştiren birim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin başlıca afet riskleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi afetlere ve ağır afet kayıplarına yol açan temel risk faktörlerinin önlenmesi, azaltılması ve yönetilmesi bakımından doğru bir yaklaşım olamaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangileri Türkiye Afet Müdahale Planı'nın belirlenen hedefleri arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Ulusal su politikaları geliştirmek, karar vericilere danışmanlık yapmak, kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlamak ve bilimsel araştırma ve stratejik fikir geliştirme yönünde çalışmalarda bulunmak üzere kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Özellikle depremlere karşı kullanmak için oluşturulan ve Ekonomi Bakanlığı bünyesinde bulunan Afet Önleme Fonu (FONDEN) aşağıdaki ülkelerden hangisinde uygulanmaktadır?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Afet Yönetimi II - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir