2017-2018 – Afet Yönetimi I – Vize Sınavı

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi engellenmesi mümkün olan bir afet tehlikesidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Mithat Bey yeni yaptıracağı evi için binanın oturacağı zeminin durumunu öğrenmek istemektedir. Mithat Bey'in bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Normal düzeni bozan ve toplum için olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı bulunan fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Bir bölgede yer alan yüzey kırığı (fay) hareketlendikten ve enerji açığa çıktıktan sonra aynı fay üzerinde yeniden enerji birikmeye başlamasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminde zarar azaltma çalışmalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Afet yönetiminde müdahale aşamasından sonra hangi aşama gelir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Erzincan Belediyesi tarafından kentin deprem, sel ve heyelan tehlikeleri ile ilgili makro ölçekli tehlike haritaları hazırlanmıştır. Bu durum aşağıdaki zarar azaltma araçlarından hangisinin kapsamına girer?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangileri afet hazırlık çalışmalarındaki paydaşlar arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- ________ Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak kamu kurumlan, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsamakta ve operasyon risklerini en aza indirecek bir sistem olarak kabul edilmektedir. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Afet konusunda çalışacak görevliler arasında dil birliğini sağlamak için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Doğa kaynaklı afetlerin zararlarını azaltmak adına Birleşmiş Milletler kararıyla belirlenen on yıllık dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangileri afet risk analizi bileşenleri arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi afete hazırlık çalışmalarının temel hedeflerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Toplum tabanlı afet hazırlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Zarar azaltma aşaması afet meydana geldikten sonra tespit edilen toplumun zayıf ve dirençsiz noktalarının onarılması aşamasında başlar ve ________ kadar devam eder. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi hazırlık aşaması faaliyetleri kapsamında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Kentsel yerleşimlerin fiziki alt yapısı oluşturulurken yer seçimi kriterleri ve yapılaşma standartlarının belirlendiği zarar azaltma aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- istanbulda meydana gelen deprem sonrası ağır hasar gören kanalizasyon şebekesi sebebiyle salgın hastalık tehlikesi başlamıştır. Bu durum afetin aşağıdaki etkilerinden hangisi kapsamında değerlendirilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesi ile başlayan Afet yönetimi dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Afet'e neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 – Afet Yönetimi I – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir