2015 – Hukukun Temel Kavramları – Vize Sınavı

1. Güvenlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Yaptırım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

3. Hangi eylemlerin suç olarak kabul edileceği aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

Doğru! Yanlış!

4. Hukuk düzeni içinde tazminatın amacı nedir?

Doğru! Yanlış!

5. Düzen ve değer olarak hukuk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Önemli özellikler açısından benzerlik gösteren iki durum, olay, hüküm arasında bir ilişki kurularak açıkça gözlemlenmeyen başka ortak noktalar olduğuna karar verilmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

7. Hukukun uygulanması sırasında aynı konunun farklı hukuk kurallarınca ve farklı şekilde düzenlenmiş olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

Doğru! Yanlış!

8. Örf ve adet hukukuna ceza hukukunda rastlanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Hukuk kurallarının yer ve kişi bakımından uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Uygulayıcının somut sorun ile ilgili kuralda açıkça dile getirilmeyen kararlar almasını gerektirmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Yeryüzündeki farklı ulus, kültür ve toplumların hukuk düzenlerinin çeşitliliklerine ve benzeşmezliklerine yönelik ayrımları, Karşılaştırmalı Hukukun daha çok hangi bölümüyle ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

12. Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk kurallarının ait oldukları hukuk dalına bağlı olarak derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. İngiliz hukuk sisteminde “Statute Law” ne anlama gelmektedir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1215 tarihli Magna Carta Libertatum için söylenemez?

Doğru! Yanlış!

15. Roma Hukukunun kavramsal yapısını anlayabilmek için başvurulan İnstitutiones'lerden günümüze ulaşabileni kime aittir?

Doğru! Yanlış!

16. Adli yargı kolunda iş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde, hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturularak bu daireler numaralandırılabilir. Bu daireler arasındaki iş dağılımı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

Doğru! Yanlış!

17. Adli yargı kolunda, kişiler arasında doğan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik olarak davanın esası hakkında karar vermekle görevli asli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Adli yargı kolunda, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin uyuşmazlıklara bakmakla görevli genel mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanmasıyla görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Hukukun Temel Kavramları - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir