2015-2016 – Türk Anayasa Hukuku – Vize Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi Bonapartist anayasacılık örneğidir?

Doğru! Yanlış!

2.1909 Anayasa Değişiklikleri ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmemiştir?

Doğru! Yanlış!

3. Osmanlı İmparatorluğunda teokratik devletten uzaklaşma ve laikleşme yolundaki evrimin habercisi olan anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. 1876 Kanun-u Esasisinin ilk hâlinde hükümeti denetleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine bırakılmıştır?

Doğru! Yanlış!

5.1982 Anayasasıyla aşağıdakilerden hangisinin özerk statüsü kaldırılmıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Demokratik aslî kurucu iktidarın hazırladığı bir anayasa metnine son biçimini verecek organ aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi sonrasında Cumhurbaşkanının yetkilerini geçici olarak üstlenmiştir?

Doğru! Yanlış!

8. 1982 Anayasası’nın hazırlanması sürecinde Danışma Meclisi’nin hazırladığı anayasa taslağı aşağıdakilerden hangisine gitmiştir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi 1856 Islahat Fermanı’nın oluşturulmasında yer almamıştır?

Doğru! Yanlış!

10. 1808 Sened-i İttifak belgesi aşağıdakilerden hangisinin girişimiyle hazırlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

11. TBMM Başkanlığı kendisine gelen bir anayasa değişikliğini aşağıdakilerden hangisine havale eder?

Doğru! Yanlış!

12. Devletin bütün din ve inançlara eşit mesafede durmak zorunda olması aşağıdakilerden hangisinin olmasını gerektirmektedir?

Doğru! Yanlış!

13. 1961 Anayasası’nda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilemeyeceği düzenlenmiştir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde devlet şeklinin Cumhuriyet olduğunu belirten hükmün değiştirilmesi yasaklanmamıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi iktidarın tek bir kişinin ya da organın elinde birleşmesini önleyecek önlemlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

16. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması aşağıdakilerden hangisine aykırı olamaz?

Doğru! Yanlış!

17. 1982 Anayasası’nda yer alan "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" hükmü aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi, demokrasi kavramını, “halkın, halk için halk adına yönetimi” olarak tanımlamıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Türev kurucu iktidar anayasayı değiştirirken aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?

Doğru! Yanlış!

20. Anayasa değişikliklerinde öngörülen süre sınırlamasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 – Türk Anayasa Hukuku – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir