2015-2016 – Türk Anayasa Hukuku – Final Sınavı

1. 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın bir özelliğidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi anayasa değişikliklerinde nitelikli çoğunluk aranmasının nedenini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi “hiç kimsenin kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamayacağını” ifade eder?

Doğru! Yanlış!

5. Yasama organı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi yasalaşma sürecini düzenleyen işlem türüdür?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi adsız bir düzenleyici işlem değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdaki kanunlardan hangisinin tasarısı için Sayıştay genel uygunluk bildirimi hazırlar?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi parti gruplarının yasama organı içinde uyumlu çalışmasını sağlamak için oluşturulmuştur?

Doğru! Yanlış!

10. Milletvekillerinin hükümet tarafından verilecek bir geçici görevi kabul edebilmesi aşağıdakilerden hangisinin kararına bağlıdır?

Doğru! Yanlış!

11. Milletvekillerinin seçildikleri bölgeyi ya da kendilerini seçenleri temsil etmeyecekleri aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi para basılmasına karar verme yetkisine sahiptir?

Doğru! Yanlış!

13. Başbakanın Yüce Divan’a sevk edilmesi aşağıdakilerden hangisine yol açar?

Doğru! Yanlış!

14. Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisine üye seçemez?

Doğru! Yanlış!

15. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışabilmek için en az kaç milletvekilinin aday göstermesi gerekir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde devlet başkanının seçimini meclis yapmamaktadır?

Doğru! Yanlış!

17. Anayasa Mahkemesi kararlarının niteliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

18. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu işlemlerinin yargısal denetime açık olmaması aşağıdaki hangi ilke açısından büyük bir eksikliktir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi yargı bağımsızlığının sağlanmasındaki en önemli güvencelerden biridir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin mali denetimini yapan üst derece mahkemedir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 – Türk Anayasa Hukuku – Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir