2015-2016 – İdare Hukukuna Giriş – Vize Sınavı

1. Kamu görevlisi kavramın ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurlar arasında sayılamaz?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, görüş bildirmek üzere kurulan, başkentte yer alan yardımcı kuruluşlar arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

4. Cumhurbaşkanına ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Memurluğa giriş için aranan genel şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun yetkilerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi memurluk mesleği ile ilgili ilkelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan disiplin cezaları arasında sayılmamıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin yararları arasında sayılamaz?

Doğru! Yanlış!

10. Yerel yönetimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi idari işlemi yapan idarenin iradesine bağlı olarak gerçekleşen bir sona erdirici neden değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Kamu alacakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca idari işlemin unsurları arasında bulunmaz?

Doğru! Yanlış!

14. İdarenin memur ataması ne tür bir idari işlemdir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi kamusal alacaklar arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi yokluk sonucunu oluşturmayan bir sakatlıktır?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi idareye mal veya hak kazandıran hukuki yöntemler arasında sayılmaz?

Doğru! Yanlış!

18. İdari işlemlere geleceğe dönük olarak son verilmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ilişkin temel ilkeler arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

20. Kamu malları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - İdare Hukukuna Giriş - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir