2015 – 2016 – Hukukun Temel Kavramları – Final Sınavı

1. Hukukun, insanlar arasındaki kuralsız, ölçüsüz ve acımasız kavga ve savaş durumunu bastırması ve kurala bağlaması, aşağıdakilerden hangi işleviyle ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

2. Anayasa değişikliğinin yapılabilmesi için en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi imzalaması gereklidir?

Doğru! Yanlış!

3. Benimsemenin (iktibas) Hukuk Devrimimizin ana niteliği olmasındaki asıl etken nedir?

Doğru! Yanlış!

4. Tüketici mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre korunan fikri eserlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan; kişinin Devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında düzenlenmiş olan kişisel kamu hak ve hürriyetlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabilir. Bu sınırlama ve nasıl yapılabileceği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Kişiliğin, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlaması ve ölümle sona ermesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

10. İyiniyetin unsurlarının tespit edilebilmesi ve varlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

11. Türk Medeni Kanununa göre sahibinin elinden isteği olmadan çıkan bir taşınır malı, iyiniyetli bir kişinin mülkiyetini davasız ve aralıksız zamanaşımı yoluyla kazanabilmesi için geçmesi gereken zamanaşımı süresi kaç yıldır?

Doğru! Yanlış!

12.Taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkının kazanılması bakımından tapu sicili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak yanında en az kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi Aile Hukukunun kapsamına girmez?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunu oluşturan kitaplardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi bir anayasanın sert anayasa olması için aranan şartlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku-Özel Hukuk ayrımı belirlenirken başvurulan ölçütler arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

18. İdari Yargılama Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi devletler hukukunun yazılı kaynaklarındandır?

Doğru! Yanlış!

20. Kamu hizmeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Hukukun Temel Kavramları - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir