2015-2016 – Genel İşletme – Final Sınavı

2015-2016 – Genel İşletme – Final Sınavı

1. Üretim miktarının sermaye miktarına bölümü ile elde edilen değere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Örgüt kültürünün örgüt içinde çalışan bireyleri etkileme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. SA 8000 standardının konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdaki kuruluş yerinin seçimini etkileyen faktörlerden hangisi enerji ve su kaynaklarına yakın olmaya örnek olarak verilebilir?

Doğru! Yanlış!

5. Alt kademe yönetimin sorumlulukları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

6. “Bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve sadece bir üste karşı sorumlu olması” aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Yatay iletişimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi tek kullanımlık plan türlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

9. Ürünlerin üreticilerden tüketicilere akışını yönlendiren kişi ya da örgütlerin oluşturduğu sisteme ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Yalın üretimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Mobilya, elektronik eşya veya giyim eşyaları gibi ürünler, aşağıdaki ürün türlerinden hangisinin kapsamına girer?

Doğru! Yanlış!

12. Standartlaştırılmış bir ürünün, özel makinelerle, kesintisiz olarak ve belirli bir üretim hattında üretilmesi aşağıdaki üretim biçimlerinden hangisinde gerçekleştirilir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi hatalı iş görüşmesinin sonuçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Dolaylı ödemenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için yeni personel alımı, mevcut personelin eğitilmesi, vardiya sayısının artırılması ya da fazla mesai gibi seçeneklerin aşağıdaki durumlardan hangisinde uygulamaya sokulması tercih edilir?

Doğru! Yanlış!

16. Yeni çalışanların organizasyona etkin ve verimli şekilde uyumunun sağlanması için uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi kârın yeterli büyüklükte olup olmadığını anlamak için kullanılan oranlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

18. Dönen varlıkların tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. İşletmenin faaliyetleri sonucunda sermayedar için artış yaratan, bir varlık ya da hizmet satışı nedeniyle ya da faiz, kira gibi nedenlerle işletmenin varlıklarında oluşan brüt artışa ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Muhasebenin temel amacını en doğru şekilde aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Genel İşletme - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…