2014 – İcra ve İflas Hukuku – Çalışma Testi

1. Ayrı bir icra mahkemesi bulunmayan yargı çevrelerinde icra mahkemesinin görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyete ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi İcra ve İflas Kanununda düzenlenen icra organlarının işlemlerini şikâyet sebeplerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Bir mahkeme kararının gönüllü olarak yerine getirilmemesi durumunda başvurulan takip yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi takip talebinde yer alan hususlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. İtirazın iptali davasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Ödeme emrinin hüküm ve sonuçları aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi ile doğar?

Doğru! Yanlış!

9. Genel haciz yoluyla takipte genel yetkili icra dairesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Genel haciz yoluyla takibin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Taşınır hacizleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Cebri icra hukukunda haciz isteme süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

13. Hacizde tertiple ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi hacze adi iştirakte öncelik sağlayan belgelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Haczin uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Haciz yoluyla takipte ihalenin feshi davasında görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi cebri icrada ihalenin feshi sebeplerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Taşınmazların cebri icra yoluyla satışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

19. Haciz yoluyla takipte paraya çevirmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

20. Satış tutarı aynı derecede hacze iştirak eden alacaklıların alacaklarını ödemeye yetmezse öncelikle başvurulacak yol aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - İcra ve İflas Hukuku - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
13-16 Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir