2014 – Hukukun Temel Kavramları – Final Sınavı

1. Hukuka aykırı kusurlu bir eylemle bir başkasına zarar verilmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Hukuk kurallarının ancak yürürlüğe girdikten sonra meydana gelen olaylara uygulanabilmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Roma Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Ceza yargısında görevli mahkemeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi Devlet’e negatif bir tutum yükleyen kişisel kamu haklarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Sınırlı ayni haklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi özel bir haktır?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi devredilebilir bir haktır?

Doğru! Yanlış!

9. Hakların kullanılması ve borçların ifasında herkesin uymak zorunda olduğu kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Hak sahibinin sahip olduğu bir hakkını, hukuki işlem, hukuki fiil ya da hukuki olay sonucunda bir başka kişiye devretmesiyle hakkın kaybedilmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Türk Medeni Kanunu m.1023’e göre "‘Tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.’" Bu ifade tapu siciline ilişkin hangi ilkeye aittir?

Doğru! Yanlış!

12. Bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin mevcudiyeti ya da o hakkı kazanma için gerekli olan bir unsurun yokluğu hakkında gerekli özeni göstermesine rağmen kişide var olan, makul görülebilen yanlış bilgi ya da bilgisizliğe ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. Bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş olup, yüklü taşınmaz malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılan sınırlı ayni hakka ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer alan kitaplardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Türk Borçlar Hukuku sistemi içerisinde borcun kaynağı kural olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru sayılmıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan kusursuz sorumluluk hallerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu hukukunun inceleme alanlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesinde belirtilen Ceza Kanunu’nun amaçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda benimsenen yasama ve yürütme yetkilerinin Parlamento’da toplanmasını öngören hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri olan kanunilik ilkesinin sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - Hukukun Temel Kavramları - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir