2014-2015 – Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku – Vize Sınavı

1. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru tarihinin başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir? ***

Doğru! Yanlış!

**** Soru İptal edildi.

2. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisini yargılayamaz?

Doğru! Yanlış!

3. Yargısal usuller uygulanarak hukuki uyuşmazlıkların ve hukuka aykırılık iddialarının kesin olarak çözümlenmesi fonksiyonunu gösteren ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’ne soyut norm denetimi için başvuramaz?

Doğru! Yanlış!

5. Hâkimlik teminatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargıya dâhil olan işlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. İçtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve içtihatları birleştirmek görevi Yargıtay’ın aşağıdaki kurullarından hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

8. Ceza yargısında, yargılama faaliyeti sırasında kamu adına kanun yollarına başvurma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi özel ceza mahkemelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu’nun üye sayısı kaçtır?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulu’nun görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. İdari yargıda açılan tam yargı davaları, adli yargı hukuk mahkemelerinde görülen aşağıdaki davalardan hangisine benzer?

Doğru! Yanlış!

13. Danıştay Kanunu’nda öngörülen iç tüzük ve yönetmelikleri kabul eden Danıştay Kurulu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Danıştay Başkanlık Kurulu kaç asıl ve yedek üyeden oluşur?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yargıtay’da yer alan kurullardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından kendi üyeleri arasından seçilir?

Doğru! Yanlış!

18. Uyuşmazlık Mahkemesi’nde geçici raportör olarak görevlendirilebilmek için hâkimlik ve savcılık sınıfından sayılan hizmetlerde en az kaç yıl çalışılması gerekir?

Doğru! Yanlış!

19. Askeri birinci sınıf hâkimler arasından Askeri Yargıtay’a üye seçilecek olanların sahip olmaları gereken en az rütbe aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Kara Kuvvetleri Komutanı görevleri ile ilgili suçlardan dolayı aşağıdaki mahkemelerden hangisinde yargılanır?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir