Google Adsense Kodu

2014-2015 – Türk Dili II – Final Sınavı

2014-2015 – Türk Dili II – Final Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi kompozisyon yazma planlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

2. ""Küresel ısınma aldı başını gidiyor ( ) fakat bu konuda ülkeler hâlâ yeterince hassasiyet göstermiyorlar. "" -- Yukarıdaki cümlede boş ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. ""Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünce ya da konuya açıklık getirmek amacıyla yazılır. Bilimsel ağırlıklı, gazete ve dergi yazılarıdır. Konu sınırlaması yoktur. "" -- Yukarıda özellikleri verilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. ""Konusu insanın ve yaşamın kendisidir. Daha doğrusu yaşanmış ya da yaşanması olası durumları, olayları kurmacaya dayalı olarak anlatan yazı türüdür. Eserlerde olay ve durum, kişiler, yer ve zaman geniş bir plan içinde ele alınır. Kurmaca ve öznel anlatım bu türün temel özelliklerindendir. Esnek bir yapısı vardır. Toplumun ve çevrenin değişimlerine kolayca kendini uydurur. "" -- Yukarıda kısaca tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazı türleri içinde en eski tür olarak nitelendirilir?

Doğru! Yanlış!

7. ""Duyguları coşkulu bir dille anlatan şiirlerdir. Aşk, özlem, acı, ölüm benzeri duyguları dile getiren bu şiir türü dünya edebiyatında olduğu gibi bizim edebiyatımızda da en yaygın şiir türleri içindedir. Bu tür 19. yüzyılda Romantizm akımı ile güçlenir. "" -- Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazıların özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Rapor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi dünyada kabul gören yazım tarzlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. ""Kuruluşların istediği niteliklere sahip kişiyi tercih edebilmesine olanak sağlar. Yazılan bilgilerin doğru ve ispatlanabilir nitelikte olmasına özen gösterilir. En az sayfa ile gerekli bilgiler en iyi biçimde ortaya konulmalıdır. Bugüne kadar neler yaptığı, neleri bildiği ve gelecek hedefleri belgelenir. "" -- Yukarıda bazı özellikleri verilen yazışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi okuma öncesinde kullanılan okuduğunu anlama stratejilerinin amaçlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi okuma sürecinde dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen “Alıcı Temelli Faktörler”den biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi okuma alışkanlığı edinmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıda Türkçe karşılıkları ile beraber verilen sözcüklerden hangisinin eşleştirmesi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

18. ""Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından seçkin bir izleyici önünde tartışılmasıdır. Burada değişik görüşlerin eşit oranda temsil edilmesi temel ilkedir, tartışmayı bir başkan yönetir. Başkan konuyu belirler, konuşmacıları tanıtır, sonra konuşmacılara sırasıyla söz verir. Başkan genellikle yapılan konuşmaları oturumun sonunda toparlayıp özetler. "" -- Bu parçada sözü edilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi “hazırlıksız konuşma” türlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve etkili konuşmanın temel ilkelerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Türk Dili II - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: