2014-2015 – Türk Anayasa Hukuku – Vize Sınavı

1. 1876 Kanun-u Esasiye göre Meclis-i Vükelanın aldığı kararların uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin onayı gerekmektedir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası’nda düzenlenmemiştir?

Doğru! Yanlış!

3. Osmanlı – Türk anayasacılık hareketleri içinde eşitlik ilkesine ilk kez aşağıdaki belgelerden hangisinde yer verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın kabulünden kısa bir süre önce kaldırılmıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdaki haklardan hangisi 1924 Anayasası’nda düzenlenmemiştir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi kurucu meclisler için söylenemez?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdaki anayasalardan hangisi var olan anayasalı düzenin bir devrim ya da darbe sonucu ortadan kalkmasıyla kabul edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın hazırlanışı sürecinde oluşturulan Danışma Meclisi’ne üye belirlenmesi çalışmalarına katılmıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi demokratik asli kurucu iktidarda anayasa metnini kaleme alacak ve ona son biçimini verecek olan organdır?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi ferman biçiminde yapılmış bir anayasadır?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi anayasa değişikliğinde süre sınırı konmasındaki amacı ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

12. Anayasa değişiklik tekliflerine ilişkin oylamanın gizli yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Anayasasında devlet biçiminin Cumhuriyet olduğunu belirten hükmün değiştirilmesi yasaklamıştır?

Doğru! Yanlış!

14. 1982 Anayasası’na göre anayasa değişikliklerindeki ikinci tur görüşmeleri en az kaç saat geçmedikçe başlayamaz?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi türev kurucu iktidara yönelik sınırlama konularından biridir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardan biridir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası gereğince devlet tarafından korunacak toplumsal kesimlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi genel oy ilkesini zedelemeyen bir sınırlama konusudur?

Doğru! Yanlış!

19. Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Doğru! Yanlış!

20. 1982 Anayasası’nda idare içinde bazı kurum ve kuruluşlara özerklik tanınması ile ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 – Türk Anayasa Hukuku – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir