2014-2015 – Türk Anayasa Hukuku – Final Sınavı

1. Aşağıdaki belgelerden hangisiyle Osmanlı İmparatorluğu’nda âyanların varlığı tanınmıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın hazırlanması sürecinde kurucu meclis içinde belirleyici olmuştur?

Doğru! Yanlış!

3. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamalarının denetimini yapmakla yetkilidir?

Doğru! Yanlış!

4. İnsan hakları hangi savaştan sonra devletlerin iç meselesi olmaktan çıkmıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş demokrasilerde vergi koyma yetkisine sahiptir?

Doğru! Yanlış!

6. İçtüzükler aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu’nun olağan dönem Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisinin kaynağıdır?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi yıllık gelirlerin toplanması ve harcamaların bütçeye uygun yapılıp yapılmadığının denetimini gerçekleştirir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yetki ve görevlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki %10’luk ulusal seçim barajıyla ulaşılmak istenen amacı ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi savaş ilanına karar verme yetkisine sahiptir?

Doğru! Yanlış!

12. Yasama bağdaşmazlığı kurumunun kabulüyle milletvekilleri aşağıdakilerden hangisinin etkisinden korunmak istenmiştir?

Doğru! Yanlış!

13. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil etme görevine sahip kılınmıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi vatana ihanetten dolayı Cumhurbaşkanını suçlama yetkisine sahiptir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile hükümet sistemi olarak klasik parlamentarizmin dışına çıkıldığının bir göstergesidir?

Doğru! Yanlış!

16. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisine başkanlık eder?

Doğru! Yanlış!

17. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi bireysel başvuruları kabul etme yetkisine sahiptir?

Doğru! Yanlış!

18. Yargı bağımsızlığı aşağıdakilerden hangisinin varlığı için zorunlu bir ilkedir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi kendi üyelerinden birini Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı olarak görevlendirme yetkisine sahiptir?

Doğru! Yanlış!

20. Anayasa Mahkemesi’nde bir kanun hakkında iptal davasını açma süresi ne zaman başlar?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 – Türk Anayasa Hukuku – Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir