2014-2015 – Kalem Mevzuatı – Vize Sınavı

2014-2015 – Kalem Mevzuatı – Vize Sınavı

1. Elektronik imza sahibinin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Elektronik ortamda yapılan işlerin ertesi güne sarkmaması için işlem en geç saat kaça kadar yapılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

3. Gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim vb. dokümana ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Belgelerin sağ üst köşesindeki kırmızı kurdela neyi ifade eder?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangileri fiziki ortamda belge ve evrakların dosyalanmasının yararlarındandır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi HMK’ya göre mutlaka tutanağa yazılması gereken konulardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi tutanakta mutlaka yer alması gereken unsurlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Adli yazışmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcıları tarafından tutulan tutanaklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında tutulan tutanaklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Ayrı bir ihtisas mahkemesinin kurulmadığı yerlerde genel yetkili mahkeme olarak ihtisas mahkemesinin görev alanına giren davalara bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. UYAP bilişim sistemi üzerinden açılan davalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Hukuk mahkemelerinin yargı çevresine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Bir davanın dayanılan hukuki sebeplerinin yer aldığı belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Hukuk mahkemelerinde tutulan karar kayıtları ne zamandan itibaren sıra numarası almaya başlar?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi özel (ihtisas) hukuk mahkemelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi Adli Yargı hizmetini yerine getiren mahkemelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Resmi kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kalem personelinin sundukları hizmetlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdaki adli yargı adalet memurlarından hangisinin özlük işleri Adalet Bakanlığınca yürütülür?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Kalem Mevzuatı - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: