2014-2015 – İdari Yargı – Vize Sınavı

1. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

3. Mahkemeler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının eylem ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkı kapsamındadır?

Doğru! Yanlış!

6. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kaç üyeden oluşur?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangilerinin Anayasa Mahkemesi’nde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı vardır?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangilerinin şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluk denetimi Anayasa Mahkemesi’nce yapılır? I. Anayasa II. Kanun III. Kanun Hükmünde Kararname IV. Tüzük

Doğru! Yanlış!

9. Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangilerini görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar?

Doğru! Yanlış!

10. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren en geç kaç gün içinde yapılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay Genel Kurulu’nda yer almaz?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisine itiraz, Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılır?

Doğru! Yanlış!

13. Danıştay 1. Daire aşağıdaki sıfatlardan hangisi ile görev yapar?

Doğru! Yanlış!

14. Bölge idare mahkemeleri toplam kaç hâkimden oluşur?

Doğru! Yanlış!

15. Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalarda dava açma süresi, özel kanunlarda başkaca bir süre öngörülmeyen hallerde kararın tebliğini izleyen günden itibaren ne kadardır?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi idarenin yargı işlevine ilişkin işlem veya kararlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

17. İdarenin kişi hak ve hürriyetlerine yönelik idari olma niteliğini yitirmiş açık ve haksız eylem ve işlemlerine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca verilen aşağıdaki kararlardan hangileri aleyhine dava açılabilir?

Doğru! Yanlış!

20. İdari yargının görev alanını belirlerken hem idarenin kamu hizmeti görmek için hem de kamu gücü kullanarak yaptığı işlem ve eylemleri esas alan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - İdari Yargı - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir