2014-2015 – İdari Yargı – Final Sınavı

1. İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca, ilgililerin bir eylem veya işlem tesis etmesi için idareye başvurmaları halinde, idarenin en fazla kaç gün içinde cevap vermemesi durumunda başvuru reddedilmiş sayılır?

Doğru! Yanlış!

2. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Başdenetçisi aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile göreve getirilir?

Doğru! Yanlış!

3. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi kaç yıldır?

Doğru! Yanlış!

5. Danıştay dava daireleri kararları arasında oluşan farklılıkları gidermekle görevli kurul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Danıştay 1. Dairesi aşağıdakilerden hangisini incelemez?

Doğru! Yanlış!

7. Fiili yol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Mahkemelerin idari eylem ve işlemler üzerindeki denetleme yetkisi aşağıdakilerden hangilerini kapsar?

Doğru! Yanlış!

9. Kamu hukuku kurallarına göre idarenin sorumluluğunu gündeme getirerek, doğan zararın tazmini veya hakkın geri verilmesi isteklerini konu edinen idari davalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Özel kanunlarda ayrı bir süre gösterilmeyen hallerde vergi mahkemelerinde iptal davası açma süresi kaç gündür?

Doğru! Yanlış!

11. İdari bir eylem sonucu zarara uğrayan kimse idareden zararın giderilmesini istemiş; idare, ilgilinin talebini reddetmiştir. Talebin reddinin ilgiliye tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren en geç kaç gün içinde tam yargı davası açılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

12. Danıştay’a sunulan dava dilekçesi üzerinde ilk inceleme kim tarafından yapılır?

Doğru! Yanlış!

13. İdare mahkemesinde dava ne zaman açılmış sayılır?

Doğru! Yanlış!

14. Dava açılmadan önce idareye başvuru zorunluluğu olan hallerde, bu başvuru yapılmaksızın dava açılması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Doğru! Yanlış!

15. İdare mahkemesinin tek hâkimle vermiş olduğu kararlara karşı, kararın tebliğini izleyen günden itibaren en geç kaç gün içinde itiraz edilir?

Doğru! Yanlış!

16. İdari yargıda temyiz mercii aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Temyiz dilekçesinde eksiklikler olması halinde ilgilinin, eksiklikleri en geç kaç gün içinde tamamlaması gerekir?

Doğru! Yanlış!

18. İdarenin tazmin sorumluluğu devam etmesine rağmen idari yargı kararının uygulanamadığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Mahkeme kararının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde, aşağıdakilerden hangisine karşı tazminat davası açılabilir?

Doğru! Yanlış!

20. İdare, yürütmenin durdurulması kararının tebliğinden itibaren en geç kaç gün içinde gereğini yerine getirmelidir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - İdari Yargı - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir