2014-2015 – Genel İşletme – Final Sınavı

2014-2015 – Genel İşletme – Final Sınavı

1. İşletmelerde yapılan araştırma geliştirme fonksiyonu daha büyük oranda aşağıdaki araştırma türlerinden hangisine yönelik olarak yapılır?

Doğru! Yanlış!

2. İşletmelerin tüm çevre bileşenlerini etkileyebilme potansiyeli olan en dış çevre bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Etik açısından klasik görüşün savunduğu fikirler aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

Doğru! Yanlış!

4. İşletmelerin ürünlerini başka işletmelerin ürettikleri girdilere bağlı kalmadan kendilerinin üretmeye başlaması ile gerçekleştirilen büyüme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Bireysel olarak ya da grup faaliyetleri içerisinde diğer insanlarla birlikte çalışabilme becerisini kapsayan yönetsel yetenek aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. “Amaçlar ile bu amaçlara ulaştıracak araçların ve olanakların seçimi ve belirlenmesi” şeklinde ifade edilen yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. İşletmelerde yönetim türlerinden olan ailesel yönetimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. İşletmenin ulaşmayı beklediği sonuçların rakamlarla ifade edildiği belgeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. Yalın üretimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Tüketicilerin çok fazla düşünüp planlama yapmadan satın alabilecekleri ürün çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi satış elemanlarına yönelik satış özendirme araçlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

12. Aracısızlaştırmanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Doğru sayıda ve nitelikte çalışanın, doğru zaman ve yerde yöneticiler tarafından bir araya getirilmesini sağlayan sürece ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

14. Yapılan araştırmaların personel bulma yöntemleri arasından en iyi adayı bulma konusunda daha başarılı olduğunu ortaya çıkaran personel bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. İnsan kaynakları fonksiyonu süreçleri arasında yer alan performans yönetim sistemi hangi aşamalardan oluşur?

Doğru! Yanlış!

16. Yeni çalışanların organizasyona etkin ve verimli şekilde uyumunun sağlanması için uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Muhasebe bilgisinin sahip olması gereken niteliklerden biri olan ‘’ilgililik’’ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

18. Temel bilanço eşitliğinde yer alan varlıklar aşağıdakilerden hangilerinin toplamı olarak ifade edilir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi kârın yeterli büyüklükte olup olmadığını anlamak için kullanılan oranlar arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

20. Bir varlık ya da hizmet satışı nedeniyle ya da faiz, kira gibi nedenlerle işletmenin varlıklarında oluşan brüt artışa ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Genel İşletme - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…