Google Adsense Kodu

2014-2015 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Vize Sınavı

2014-2015 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Vize Sınavı

1. Anadolu’da ayan ve mütegallibelerin güçlenmesinde etkili olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyıldan itibaren yaşadığı buhranın nedenleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

3. İngilizlere kapitülasyonları dahi aşan imtiyazların verildiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi ayanların Sened-i İttifak’la sahip oldukları haklardan biridir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı için yapılan çalışmalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi Gülhane Hattı Hümayunu’nun (Tanzimat Fermanı) içeriğinde yer alan esaslardan biridir?

Doğru! Yanlış!

7. “Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin” kurulmasına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi Meclislerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Sultan Abdülmecit’in tahttan indirilerek eski düzenin yeniden kurulmasını sağlamaya yönelik gerçekleştirilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’ndaki maddeler arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

11. II. Abdülhamit döneminde İslamcılık politikasının güç kazanmasında en fazla yararlanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. V. Mehmet Reşat’ın Rumeli seyahatine çıkmasının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Tanzimat Dönemi’nde eğitimin ülke geneline yaygınlaştırılmasını öngören Maarif Nizamnamesi hangi yıl uygulamaya konulmuştur?

Doğru! Yanlış!

14. İkinci Meşrutiyet döneminde cemiyetlerin belirli ilkeler çerçevesinde kurulmasını sağlayan Cemiyetler Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

15. II. Abdülhamit döneminde Kuzey Afrika’daki işgalleri engellemek amacıyla çıkarılan gazeteler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

16. Napolyon Bonaparte’nin 1 Temmuz 1798 tarihinde işgal ettiği Osmanlı toprağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Osmanlı Devleti’nin itilaf devletlerine resmen savaş ilan ettiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Osmanlı ülkesinde kendi bayrakları altında ticaret yapmak isteyen İngilizlere ilk ticaret imtiyazı hangi yıl verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

19. Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin Cephesi’ni komuta eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Enver Paşa’nın saldırı emrine karşı çıkan kişi kimdir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: