2014-2015 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Üç Ders Sınavı

2014-2015 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Üç Ders Sınavı

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak yaşanan buhranın sebeplerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Vaka-i Hayriye adıyla tarihe geçen olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın ilan edilme sebeplerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4 Osmanlı Devleti’nde seçimlerin yapılmasına ve meclisin toplanmasına dair iradenin yayınlandığı II. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Cemiyetler Kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- V. Mehmet Reşat’ın Rumeli seyahatine çıkmasının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Osmanlı Devleti’nin Tebaa-i Sadıka olarak adlandırdığı millet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- 18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile ortaya çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda kabul edilen Misak-ı Milli belgesinde yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Mustafa Kemal Paşa’nın, 25 Mayıs - 12 Haziran 1919 tarihleri arasında Havza’da bulunduğu süre içerisinde izlediği strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından ulusal özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa’nın Halk Fırkası’nı kurmaktaki amaçları arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Cumhuriyet Dönemi’nden önce devlet sermayesiyle 1810’da kurulan fabrika aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Osmanlı Devleti’nin 1919 yılı bütçesinin onaylanamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” hükümleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Ankara’nın başkent olduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk uyruklu sayıldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Türkiye’nin boğazlar üzerindeki hâkimiyetini tam olarak sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: