2012-2013 – İdare Hukukuna Giriş – Vize Sınavı

1. Yerinden yönetim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız idari otoriteler olarak adlandırılan kurumlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Bakanın idari yetki ve görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu’nun tabi üyesi değildir?

Doğru! Yanlış!

5. İdari vesayet ile hiyerarşik denetimin karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi işlemi hangi disiplin cezası kapsamına girer?

Doğru! Yanlış!

7. Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa gerek gösteren, geçici işlerde ve zorunlu durumlara özgü olmak üzere kullanılan kamu personel türü aşağıdaki ifadelerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Kamu Görevlilerinin Yargılanması Usulüne göre, bir ilçe belediye başkanı hakkında verilen soruşturma iznine karşı kaç gün içerisinde itiraz edebilir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıda belirtilenlerden hangisi memurlara sağlanan haklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nun benimsediği ücret rejiminin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Bir belediye idaresi imar planında yeşil alan olarak gösterilen bir taşınmaz malı bu amaçla kamulaştırmak istediğinde aşağıdaki işlemlerden hangisini ilk önce yapmak zorundadır?

Doğru! Yanlış!

12. Özel mülkiyet kapsamındaki bir taşınmaz üzerinde hangi yöntemle irtifak kurulursa, irtifakın karşılığı, mal sahibine peşin olarak ödenir?

Doğru! Yanlış!

13. İstimvâlin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Devlete ait özel mallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Kamu alacağı, ödeme zamanının rast geldiği takvim yılını izleyen takvim yılı başından başlayarak kaç yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar?

Doğru! Yanlış!

16. Belediye meclisi kararları nasıl bir idari işlemdir?

Doğru! Yanlış!

17. Kolluk makamları ve personelinin, kamu düzenini bozan ya da tehlikeye düşüren bir durum olmadığı halde, temel hak ve özgürlüklere müdahale edici bir işlem yapmaları durumunda, bu kolluk işlemi hangi yönden hukuka aykırı olur?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi yok hükmündeki hukuka aykırılıklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Devlet Memurları Kanuna göre, görev yerinde alkol almak fiilinden dolayı kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi gereken bir memura aylıktan kesme cezası verilmesi durumunda, idari işlem hangi unsuru yönünden hukuka aykırı olur?

Doğru! Yanlış!

20. İdari işlemlerin şekil kurallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - İdare Hukukuna Giriş - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir