2013-2014 – Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku – Vize Sınavı

1. Anayasa Mahkemesi üyeliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nin görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Mahkemenin görev ve yetkisinin yargılanacak olan uyuşmazlığın gerçekleşmesinden önce yürürlükte bulunan kanunlar aracılığıyla belirlenmiş olmasına ilişkin ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na üye seçemez?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı alanında yer alan tek hâkimli mahkemelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’de öngörülen davalara bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. İş mahkemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Bölge adliye mahkemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Doğru! Yanlış!

10. Asliye hukuk mahkemesi ile sulh hukuk mahkemesi arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca Danıştay’ın ilgili dairesince verilen lüzumu muhakeme kararlarını itiraz üzerine incelemekle görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. İdari yargı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Danıştay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını inceleyip, kesin olarak karara bağlayan merci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. İdare mahkemelerinin tek hâkimle verdiği kararlara karşı itiraz yoluyla başvurulacak mercii aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Askeri ceza yargısı alanında faaliyet gösteren askeri mahkemeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Adli, idari ve askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması halinde ortaya çıkan uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Askeri Yargıtay kural olarak kaç daireden oluşur?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yargıtay Genel Kurulu’nun görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi Uyuşmazlık Mahkemesi’ne üye seçmekle görevli değildir?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir