2013-2014 – Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku – Final Sınavı

1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na yükseköğretim kurumlarının hukuk dalında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca seçilen üye sayısı kaçtır?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘mahkemelerin bağımsızlığı’’ ilkesi ile ilgili teminatlardan biri değildir ?

Doğru! Yanlış!

3. Asliye ticaret mahkemesi kurulmamış yerlerde ticaret mahkemesinin görev alanına giren iş ve davalara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?

Doğru! Yanlış!

4. Tüketici mahkemeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini inceleme veya düşünce bildirme aşağıdaki Danıştay dairelerinden hangisinin görevidir?

Doğru! Yanlış!

6. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay tetkik hâkimliğine atanabilmek için meslekte hizmet verme süresi en az kaç yıldır?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi savaş zamanlarında askeri mahkemelerin bakacağı davalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Vergi ve benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ve Sayıştay kararları arasında doğan uyuşmazlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

9. Tüzel kişi adına tebligat yapılacak temsilci normal iş saatlerinde tebligat yapılacak yerde bulunmadığında tebligat memuru tarafından yerine getirilmesi gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi kolluk kuvveti marifetiyle tebligat yapılabilecek öncelikli durumlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi takip ettikleri davalarda makbuz karşılığında birbirlerine tebligat yapabilir?

Doğru! Yanlış!

12. Tebligat memuru tarafından tebliğ işlemini tespit eden belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Tebliğle işlemeye başlayan süre adli tatilde dolarsa yasal süre, tatilin bittiği günden itibaren ne kadar uzar?

Doğru! Yanlış!

14. Muhatabın bilinen adreslerine tebligat yapılamayıp, adres kayıt sistemindeki adresine tebligat çıkarıldığında muhatabın buradaki adres kaydının gerçeği yansıtmaması durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

15. Tebliğ yapılacak kimse imza atacak kadar yazı bilmiyorsa tebliğ edilecek evraka bastırılacak parmağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Muhatabın veya yerine tebligat yapılacak kimsenin o sırada adreste bulunmaması halinde, tebliğ tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kural olarak ilanen tebligat yapılması gerekir?

Doğru! Yanlış!

18. Mahkeme kararının usulüne aykırı olarak tebliğ edildiği ve geç öğrendiğini beyan ederek, süresinden sonra kanun yoluna başvuran tarafın, kanun yolu süresini geçirdiği gerekçesi ile mahkemece bu talebinin reddedilmesine karşı kanun yoluna başvurabileceği süre kaç gündür?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanunu’nda düzenlenen özel suçlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Bir tebligatın usulsüzlüğü kural olarak aşağıdaki mercilerden hangisinde ileri sürülür?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir