Google Adsense Kodu

2013-2014 – Türk Dili I – Final Sınavı

2013-2014 – Türk Dili I – Final Sınavı

1. Resmî dil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dilleri belirleyen kuruluşun kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi dilin “Dil toplumsal ve ulusal bir kurumdur.” olma özelliğiyle ilişkilidir?

Doğru! Yanlış!

4. Ünlem kuramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi Eski Uygur Türklerinin farklı kültürlerden kendi dillerine yaptıkları çevirilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Uygur Türklerinin ulusal birliğinin bozulması sonucunda güneye doğru hareket etmelerini konu edinen destan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Yeni Lisan hareketini başlatan şahsiyetler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerin hangisinde yapılacak bir değişiklik sözcükte veya söz diziminde anlamı değiştirmez?

Doğru! Yanlış!

9. Zamirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

10. “Birisi sezecek olsa kim bilir ne dedikodular çıkarılırdı.” cümlesinde “birisi” sözcüğünün türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. “İmge” sözcüğünün üretilme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. İkilemelerde az heceli sözcük genellikle önce, çok heceli ise sonra gelir. Buna göre aşağıdaki ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

Doğru! Yanlış!

13. “Deyimler yargı bildirmezler.” ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi deyim olamaz?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi “aile” konulu bir atasözüdür?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi “yiğitlik” konulu atasözlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi argonun özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Türkçede kullanılan ilişki sözlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. İlk Türk yazı dili ürünü olmasına karşın Orhon Yazıtları’nda kullanılan dilin işlekliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hatalı yumuşatma vardır?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - Türk Dili I - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: