2013-2014 – Ticaret Hukuku – Final Sınavı

2013-2014 – Ticaret Hukuku – Final Sınavı

1. Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütüne ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Ticaret sicili hangi bakanlığın denetim ve gözetimindedir?

Doğru! Yanlış!

3. Esnaf (E) ve tacir (T) arasında akdedilen cari hesap sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

4. Kollektif ortaklık sözleşmesinin akdedilmesinden itibaren şirketin tüzel kişilik kazanmasına kadar geçecek olan süre içerisinde, kurucular arasındaki ilişkiye aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanununda öngörülen ve kurul olarak kullanılan yetki ve görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Anonim ortaklığın önemi, yarar ve sakıncaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

7. Kayıtlı sermaye sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Anonim ortaklıklarda kuruluş işlemlerindeki eksiklik ve aykırılıkların yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Ortaklık kendisiyle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan bir kişiyi, genel kurul toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için yetkili temsilcileri olarak atamaları amacıyla pay sahiplerine öneriyorsa bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdaki genel kurul kararlarından hangisi ağırlaştırılmış karar yeter sayıları gerektirmez?

Doğru! Yanlış!

11. Anonim ortaklık genel kurul toplantılarında gündeme bağlılık kuralı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Anonim ortaklık genel kurullarına katılma ve oy kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesinin şartlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıklarda kar dağıtımı yapılması ve miktarı konusunda kanun ve ana sözleşmenin öngördüğü şartlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Anonim ortaklıkta senetsiz payların devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıklarda sermaye borcuna aykırılığın yaptırımlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Kıymetli evrakta ortaya çıkan yer darlığını çözmek için kıymetli evraka eklenen düz kağıda ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakta bir taahhüdün geçersizliğine ilişkin mutlak defilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi sebebe bağlı kıymetli evrak içinde yer almaz?

Doğru! Yanlış!

20. Nama yazılı pay senetlerinin devri için yapılması gereken işlemler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - Ticaret Hukuku - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: