Google Adsense Kodu

2013-2014 – İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri – Final Sınavı

2013-2014 – İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri – Final Sınavı

1. Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisinde yer alan ‘Tüm yurttaşlar, kamusal saygınlıklara, mevkilere ve görevlere, aralarında erdem ile yeteneklerinden başka hiçbir ayrım gözetilmeksizin, yeterliliklerine göre eşit olarak kabul edilirler.’ ifadesi hangi anlayışın bir sonucudur?

Doğru! Yanlış!

2. İslam dünyasında bireylerin rızasının olmadığı bir iktidara karşı bireylerin direnme hakkını savunan düşünür kimdir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdaki durumlardan hangisinde temel hak ve özgürlükler durdurulamaz?

Doğru! Yanlış!

4. Birleşmiş Milletler aşağıdaki olayların hangisinden sonra kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

5. İnter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonunun ilk gerçekleştirdiği ülke raporu aşağıdaki ülkelerden hangisi hakkındadır?

Doğru! Yanlış!

6. Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

Doğru! Yanlış!

7. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi hangi yılda yürürlüğe girmiştir?

Doğru! Yanlış!

8. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı aşağıdakilerden hangisi tarafından kabul edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından güvence altına alınmış ilk haktır?

Doğru! Yanlış!

10. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesi hangi hakkı düzenlemektedir?

Doğru! Yanlış!

11. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. Maddesi aşağıdakilerden hangisini yasaklamaz?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesi kapsamında sayılabilecek haklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine aşağıdakilerden hangisinin başvuru yetkisi yoktur?

Doğru! Yanlış!

14. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı açısından açıkça kabul edilemez nitelikte olduğu değerlendirilen başvuruların incelenmesi usulüne ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

15. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yetkisinin devletlerin insan haklarını korumada yetersiz kalmaları halinde devreye girmesi hangi ilkenin bir sonucudur?

Doğru! Yanlış!

16. Türkiye Avrupa Konseyi’nin kuruluşunu öngören statüyü hangi yıl imzalamıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde görülen Kaya/Türkiye davası hangi insan hakkına ilişkindir?

Doğru! Yanlış!

18. Salduz/Türkiye kararı üzerine aşağıdaki ülkelerden hangisi Ceza Usul Yasasında değişiklik yapmıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde görülen Aksoy/Türkiye davası hangi insan hakkına ilişkindir?

Doğru! Yanlış!

20. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin en fazla ihlal kararı verdiği devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: