2013-2014 – İdari Yargı – Vize Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu veya bakanların düşürülmesine yol açan TBMM denetim aracıdır?

Doğru! Yanlış!

2. Valiler bir toplantının yapılmasını en çok ne kadar süreyle erteleyebilir?

Doğru! Yanlış!

3. Merkezi yönetimin yerinden yönetim idareleri üzerinde gerçekleştirdiği denetim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisinin Sayıştay üyelerini seçme yetkisi bulunur?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na üye seçme yetkisi bulunmaz?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nin görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi aslında bir yargı mercii olmamakla birlikte Anayasa’da yargı bölümünde düzenlenmiştir?

Doğru! Yanlış!

9. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin mali denetimini yapmaya yetkilidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aynı yargı çevresi içindeki idare mahkemeleri arasındaki işbölümü aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

Doğru! Yanlış!

12. İdarenin işleyişinin özel hukuk kurallarına tabi olduğu ve yargısal denetimin genel adliye mahkemelerinde yapıldığı sisteme ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda içtihatların birleştirilmesini talep etme yetkisine sahip değildir?

Doğru! Yanlış!

14. İçtihadı birleştirme kararlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da çözümlenecek davalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Mülkiyet hakkına hukuki gerekçe olmaksızın el konması halinde uğranılan zararın tazmini için aşağıdakilerden hangisinde dava açılır?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi yargı denetimi dışında bırakılan işlemlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. TBMM’nin aşağıdaki işlemlerinden hangisine karşı idari yargıda dava açılır?

Doğru! Yanlış!

19. Yargı organlarının aşağıdaki işlemlerinden hangisine karşı idari yargıda dava açılır?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi yürütme fonksiyonu kapsamında yapılan işlemlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - İdari Yargı - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir