2013-2014 – İdari Yargı – Final Sınavı

1. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını denetleme ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi TBMM tarafından gerçekleştirilen kamu yönetimi denetimi kapsamında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

3. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun aşağıdaki kararlarından hangisine karşı yargı yoluna başvurulur?

Doğru! Yanlış!

4. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Danıştay dava dairelerinin görevlerini belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi idari görevlerden Danıştay üyeliğine seçileceklerin taşıması gereken şartlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. İdarenin, kişi hak ve hürriyetlerine açık ve haksız müdahale niteliği taşıyan eylemlerine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. İdari eylemlerden doğan zararın tazminiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Kanun koyucu tarafından ayrı bir süre öngörülmemişse idari işlemlere karşı tam yargı davası hangi süre içinde açılır?

Doğru! Yanlış!

10. Vergi davasına konu olacak bir işlemin geri alınması için ilgililerin kural olarak kaç gün içinde idareye başvurmaları gerekir?

Doğru! Yanlış!

11. İdare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde dava dilekçeleri aşağıdaki mercilerden hangisine verilir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisinde duruşma yapılması mahkemenin takdirindedir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi tam yargı davalarında miktar gösterme zorunluluğunun istisnasıdır?

Doğru! Yanlış!

14. Eksik harç veya posta ücreti ile dava açılması halinde eksik kalan kısmın kaç gün içinde tamamlanması gerekir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi itiraz yoluna başvurulabilecek kararlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gerekçe gösterilerek yapılacak yargılamanın yenilenmesi başvurusu, kararın kesinleştiği tarihten itibaren hangi süre içinde yapılır?

Doğru! Yanlış!

17. Danıştay idari dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararlara karşı temyiz başvurusu aşağıdakilerden hangisine yapılır?

Doğru! Yanlış!

18. Yıkım işlemi gerçekleştirildikten sonra yıkım kararının iptaline yönelik verilen mahkeme kararının uygulanamaması haline ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. İptal kararlarının uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

20. Tam yargı davasında verilen tazminat kararlarının uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - İdari Yargı - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir