2013-2014 – İdare Hukukuna Giriş – Final Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesi’nin ve Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselere verilen genel addır?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi idarenin mal edinme yöntemlerinden olan kamulaştırma için söylenemez?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi bir belediyenin bir başka belediyenin sınırları içinde bulunan bir taşınmazı kamulaştırması durumunda ortaya çıkan yetkisizlik durumunu ifade eder?

Doğru! Yanlış!

5. İmtiyaz sözleşmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşmelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi bir idari sözleşmede idarenin borçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. İdari sözleşmelerin biçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi idarenin imtiyaz sözleşmesinden kaynaklanan yetkilerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi adına imtiyaz verilmesine karar verme yetkisine sahip olan organdır?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin sunulmasında hiçbir kişiye, aileye ve sınıfa imtiyaz tanınamamasını ifade eden kamu hizmetine hakim olan ilkedir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi imtiyaz usulünün ayırıcı özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi kolluk alanındaki birel işlemlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdaki Kanunlardan hangisi kolluk tedbirlerinin idari müeyyideleri konusunda en kapsamlı düzenlemeler içermektedir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi idari kolluk için söylenemez?

Doğru! Yanlış!

16. Jandarma Genel Komutanlığı emniyet ve asayiş işlerinin ifası yönünden aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak çalışmaktadır?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi, kamu düzenini bozmaya ve hatta Anayasal düzeni yıkmaya yönelik terör olayları sırasında zarar görenlerin bu zararlarının idarece tazmin edilmesini sağlamak amacıyla Danıştay içtihatlarıyla oluşturulmuş bir kusursuz sorumluluk ilkesidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de özel denetim yapan uzman kuruluşlar arasında sayılamaz?

Doğru! Yanlış!

19. Teknik risk sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

20. İdarenin aşağıda verilen hangi faaliyetleri dolayısıyla verdiği zararlar özel hukuku tabi değildir?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - İdare Hukukuna Giriş - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir