2013-2014 – Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar – Final Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi dilin temel niteliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi teşri anlamındadır?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçesinin içeriğini oluşturan öğelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Dava dilekçesine karşı davalının verdiği cevaba karşılık davacının verdiği yanıta ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

5. İsteği usulüne uygun olduğundan borçluya İ.İ.K. md.36’ya göre Yargıtay’dan icrayı geri bırakma kararı getirmesi için tebliğ tarihinden başlamak üzere 45 günlük süre verildiğini gösterir belgeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. Üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bitirilir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi mahkemenin dosyadan el çekmesi sonucunu doğuran kararlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi mahkûmiyet hükmünün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Takibe girişen kişinin, belli miktar paranın ödenmesi veya teminat gösterilmesi için icra takibi yapılmasına ilişkin icra dairesine yönelik talebine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi adi kiraya ve hasılat kiralarına ait takipte, ödeme emrinde bulunması gereken hususlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi borç ödemeden aciz vesikasında bulunması gereken hususlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi niteliğine göre tebligat çeşitlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi ilan verilecek durumlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Tasfiyenin tatili ilanında iflas dairesinin adından sonra aşağıdakilerden hangisi gelir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi iş görme sözleşmelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi kanunla düzenlenmiş sözleşmelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi basit bir sözleşme örneğinde yer alması gereken asgari hususlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi okuryazarlar için düzenleme şeklinde vekâletnamede bulunması gereken hususlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Noterlik Kanunu md.60 uyarınca aşağıdakilerden hangisi noterlerin görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş mallara katılım sözleşmesinde bulunması gereken hususlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir